Pandemiarajoitusten aikana alle 12-vuotiaat lapset sairastivat vähemmän tavallisia hengitystieinfektioita. Tämä vähensi antibioottihoitojen määrää noin 55 prosentilla ja astmalääkkeiden kulutusta noin 20 prosentilla verrattuna vuoteen 2019.

Lääkkeiden käytön vähenemisestä aiheutui noin 3,4 miljoonan euron säästö. Havainnot tehtiin Kelan avoimeen rekisteritietoon perustuvassa tutkimuksessa.

Antibiootti- ja astmalääkereseptien toimittaminen vähentyi eniten vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja vähenemä säilyi vuoden 2020 loppuun, vaikka lasten käyntien määrä perusterveydenhuollossa palasi entiselle tasolle.

"Pandemiarajoitusten aiheuttama muiden infektioiden vähentyminen näkyy selvästi lasten tarvitsemien antibioottien ja astmalääkkeiden kulutuksessa. Merkittävän taloudellisen säästön lisäksi lapset ovat infektioiden suhteen voineet paremmin ja altistuneet vähemmän lääkkeiden sivuvaikutuksille. Vaikka pandemia-aika on ollut monin tavoin raskasta, varsinkin pienimmille lapsille se on tuonut myös jotain hyvää.” Itä-Suomen yliopiston lastentautien professori Marjo Renko toteaa.

Tutkimuksessa selvitettiin alle 12-vuotiaille lapsille apteekeista toimitettujen antibiootti- ja astmalääkereseptien määrä Suomessa vuosilta 2019 ja 2020. Tiedot jaettiin neljännesvuosiin ja ikäluokkiin 0–5 vuotta ja 6–12 vuotta.

Taustamateriaaliksi selvitettiin lasten perusterveydenhuollon käyntien määrä THL:n avoimesta rekisteristä ja lasten määrä Digi- ja väestöviraston rekistereistä vastaavana aikana.