Lapsipotilaat tulevat yhdestä ovesta

Satakunnan keskussairaala keskitti lasten päivystystoiminnan Lasten- ja naistentaloon tästä viikosta alkaen.

Millainen operaatio keskittäminen on ollut, lastentautien ylilääkäri Samuli Ylitalo?

– Lasten- ja naistentalo avattiin keväällä 2015. Yksi teema oli, että päivystyksen lapsipotilaat haluttiin sellaisten ihmisten käsiin, jotka ovat tottuneet toimimaan lasten kanssa. Tämä on luonteva jatko toiminnalle. Kaikki lapsipotilaat tulevat nyt yhdestä ovesta. Triagehoitaja ohjaa lapsia oikeaan paikkaan sairaanhoitajan, perusterveydenhuollon, kirurgian tai erikoissairaanhoidon vastaanotolle.

Mikä ilahduttaa töissä?

– Monikin asia. Lasten kanssa on kiva tehdä töitä. He parantuvat pääsääntöisesti hyvin, ovat positiivisia ja iloisia ja siinä on eteenpäin menemisen maku.

Se ilahduttaa, että saa olla sellaisen asian kanssa tekemisissä, jonka kokee tärkeäksi ja mielekkääksi.

Mikä harmittaa?

– Tämä päivystys on yksi iso murheenkryyni. Sitä arvostetaan tai ymmärretään minun mielestäni aivan liian vähän. Pienissä yksiköissä, jollaisia esimerkiksi lastenklinikat keskussairaaloissa ovat, ympärivuorokautisen päivystyksen pyörittäminen on äärettömän iso ponnistus.

Sote-uudistukseen liittyen, jos hinataan lääkäreitä eri paikkoihin, miten päivystyspisteiden käy? Tämä on iso maa, eivät päivystyspisteet voi olla satojen kilometrien päässä.

Se kyllä harmittaa, että päivystyksen rasittavuutta eivät kaikki lääkäritkään ymmärrä.

Mikä puhuttaa työpaikan kahvipöydässä?

– Nykyinen epävarmuus esimerkiksi sote-uudistukseen liittyen puhuttaa aika paljon tällä hetkellä. Onko sairaalaa olemassa viiden vuoden päästä? Kyse ei ole muutosvastarinnasta.

Sellainen muutos, joka ei ole kenenkään tiedossa ja jolle ei välttämättä ole hyviä perusteita, herättää huolta.

Missä haluaisit kehittyä työmielessä?

– Kuten valtaosa lääkäreistä, haluan kehittää kliinistä ammattitaitoa.

Varmaan tässä esimiestehtävässä on paljon kehittämisen varaa. Minulla on ollut sellaisia esimiehiä, joita arvostan suunnattomasti. Haluan olla samantapainen. Työntekijöitä pitää kuunnella ja päätösten olla perusteltuja. Semmoisessa olisi varmasti paljon oppimista.

Mikä on parasta omassa työyhteisössäsi?

– Kaikissa lastenklinikoissa, joissa olen ollut töissä kuten nykyisessäkin Satakunnan keskussairaalan Lasten- ja naistentalossa, koko henkilökunta on tosi motivoitunutta ja sitoutunutta hoitamaan omaa työtään. Se on tosi hieno nähdä.