Lapsiasiavaltuutetun, Elina Pekkarisen, mukaan lasten oikeudet ovat vaarassa nyt, kun koulut ovat alkamassa koronapandemian neljännen aallon varjossa.

Pekkarinen on lähettänyt avoimen kirjeen, jossa hän ilmaisee huolensa lasten ja nuorten asettamisesta viimeiseksi rokotusjärjestyksessä ja vaatii poliittisia päättäjiä, viranomaisia ja koulutuksen järjestäjiä parantamaan terveysturvallisuutta kouluissa.

”Herkästi tarttuvat virusmuunnokset herättävät pelkoa. Samalla kiihtyy keskustelu lasten ja nuorten roolista tartuntaketjuissa. Julkinen puhe nuorten tartuntaketjuista ja käyttäytymisestä on ollut omiaan leimaamaan lapset ja nuoret, jotka tietoisen strategisen valinnan tuloksena on jätetty viimeisiksi rokotusjärjestyksessä”, Pekkarinen sanoo tiedotteessa.

12–19 -vuotiaista vajaat 30 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja 1,8 prosenttia molemmat annokset. Suuri osa ikäryhmästä on siis rokottamatta. Koronavirusrokotusta tarjotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa tällä hetkellä kaikille 16 vuotta täyttäneille sekä niille 12–15-vuotiaille, joilla on perustautinsa vuoksi erityinen riski sairastua vakavaan koronavirustautiin.

Lapsiasiavaltuutettu on tuoreessa lausunnossaan kannattanut rokotusten laajentamista koko 12–15-vuotiaaseen lapsiväestöön.

Lapsiasiavaltuutetun mielestä viruksesta, sen torjunnasta ja rokotuksista tiedottaminen lapsille ja nuorille on ollut ”sattumanvaraista tai olematonta”, vaikka esimerkiksi THL antaa sivuillaan tietoa lasten ja nuorten koronarokotuksista.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 24 artiklassa turvataan erikseen lapsen oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan, jonka toteutuminen on välttämätöntä kaikkien muiden yleissopimuksen mukaisten oikeuksien nauttimisen kannalta. Näitä muita oikeuksia ovat muun muassa lapsen oikeus kehittymiseen, läheisiin ihmisiin, koulutukseen, osallistumiseen, virkistäytymiseen, vapaa-aikaan ja leikkiin. Lapsen oikeudet ovat jakamattomat. Se tarkoittaa, että ne kaikki ovat yhtä tärkeitä ja toisistaan riippuvaisia.

”Vaikka taudinkuva on lapsilla ja nuorilla yleensä lievä, Covid-19-viruksen ja sen muunnosten aiheuttamia sairauksia on seurattava tarkasti. Mahdollisiin haittoihin on reagoitava nopeasti”, Pekkarinen sanoo.

”Varotoimet on suhteutettava riskeihin. Suomalaislasten todennäköisyys vahingoittua vakavasti, vammautua pysyvästi tai menehtyä on huomattavasti todennäköisempää esimerkiksi tie- tai vesiliikenteessä. Emme kuitenkaan kiellä lasten liikkumista, vaan pyrimme erilaisin varotoimenpitein tekemään siitä turvallisempaa”.

Lapsiasiavaltuutetun mielestä koulunkäynnin järjestämisen terveysturvallisesti lähiopetuksena on oltava kärkitavoite.

”YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, että lapsen oikeus terveyteen korostuu pandemian torjunnassa, mutta muita lapsen oikeuksia saa rajoittaa vain välttämättömissä määrin suhteessa terveyden suojelemiseen.Oikeus saada peruskoulutus todetaan niin lapsen oikeuksien sopimuksessa kuin Suomen perustuslaissa. Etäopetusta tulisi järjestää vasta viimesijaisena keinona tautitilanteen sitä vaatiessa”, valtuutettu sanoo tiedotteessaan.

Jotta lähiopetus voitaisiin toteuttaa turvallisesti, tulisi suomalaisissa kouluissa lapsiasiavaltuutetun mukaan mahdollisimman nopeasti omaksua Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisemat tuoreet suositukset koulunkäynnin järjestämisestä Covid-19-pandemiassa.

WHO suosittelee muun muassa kouluja koskevan testaus- ja jäljitysstrategian sekä koulut huomioivan rokotusstrategian laatimista, sekä riskienhallintatoimenpiteiden, kuten kontaktien rajoittamisen, hengityssuojainten käytön, tilojen ja toimintojen sulkemisen, ryhmäkokojen pienentämisen ja ilmastoinnin tehostamisen, jatkuvaa arviointia ja tarvittaessa tehokasta toimeenpanoa.

Lapsiasiavaltuutettu sanoi pandemian alkuvaiheessa, että uhraukset, joita lapset ja nuoret ovat tehneet vanhempien ikäluokkien ja riskiryhmien suojaamiseksi, tulisi muistaa jatkossa.

”Nyt on lasten ja nuorten vuoro saada osakseen suojelua. Tämä edellyttää vastuullista käyttäytymistä ja annettujen suositusten noudattamista erityisesti aikuisilta, jotka voivat omalla käytöksellään torjua tehokkaasti pandemian leviämistä”.

LUE SEURAAVAKSI: