Pohjois-Suomessa toimiva mielenterveysyhdistys Banssi ry kokeili kevään aikana kurssimuotoisia vertaistukiryhmiä kuvapuhelinpalveluna.

Käynnissä olevassa Kokemus Kohottaa -hankkeessa järjestettiin ohjatut vertaistukiryhmät jännittäjille ja ahdistuneisuushäiriötä kokeville, masennuksesta toipuville sekä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville. Ryhmät kokoontuivat fyysisesti Rovaniemellä, mutta niihin sai osallistua eri puolilta Lappia kuvapuhelinpalvelun kautta.

Ryhmästä riippuen kokoontumiskertoja kertyi neljästä kuuteen. Kurssien jälkeen osallistujapalautteet olivat rohkaisevia, joten syksylle on luvassa uusia kursseja.

Mielenterveysyhdistys näkee kuvapuhelinpalvelun avaavan uusia vertaistuen mahdollisuuksia alueille, joissa resurssit vertaistukiryhmien järjestämiseksi ovat vähäiset tai osallistuminen ryhmiin pienellä paikkakunnalla on vaikeaa leimatuksi tulemisen pelon vuoksi.

Monet mielenterveyskuntoutujat hyötyvät vertaistuesta. Pitkien etäisyyksien maakunnassa sähköisten palvelujen kehittäminen on kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta lisäävä ja samalla kustannusten hillintään merkittävästi vaikuttava asia.

Mielenterveysyhdistys Balanssi ry:n kaksivuotinen Kokemus Kohottaa -hanke (ESR) kehittää mielenterveyden kokemusasiantuntijatoimintaa Lapissa.