Euroopan investointipankki (EIP) on allekirjoittanut 72 miljoonan euron lainasopimuksen Lapin sairaanhoitopiirin (Lshp) kanssa, sairaanhoitopiiri kertoo.

Lainalla tuetaan Lapin keskussairaalan kunnostamista ja laajentamista Rovaniemellä.

Rahoitus käytetään Lshp:n mukaan sairaalan tilojen mittavaan kunnostushankkeeseen. Käytännössä EIP:n tukemaan hankkeeseen kuuluu keskussairaalarakennuksen laajennus, jossa uuteen siipeen sijoitetaan modernit diagnostiikka- ja hoitotilat. Samalla kunnostetaan sairaalan teho-osasto ja neljä leikkaussalia, jotta sairaala saa hyvät valmiudet vastata koronapandemiaan ja mahdollisiin tuleviin kriiseihin asettamiin.

Samalla rakennetaan uusi psykiatrinen sairaala päärakennuksen yhteyteen.

Lisäksi monikerroksisella pysäköintitalolla halutaan parantaa harvaan asutulla alueella sijaitsevan sairaalan saavutettavuutta.

Keskussairaalan nykyiset tilat on otettu käyttöön vuonna 1988.

Psykiatrinen sairaala taas on ollut sijoitettuna todellista tilatarvetta suurempaan entiseen tuberkuloosihoitolaan, joka sijaitsee 30 kilometrin päässä sairaalan päärakennuksesta.

Sairaanhoitopiirin mukaan uusiin tiloihin investoiminen on edellytys tehokkaalle työskentelylle, nykyisten tilatarpeiden, uusien suunnittelustandardien ja lainsäädännön vaatimusten täyttymiselle.

EIP:n mukaan sairaaloiden tukeminen on ollut yksi sen toiminnan painopisteistä jo ennen koronapandemiaa.

"Lapin keskussairaalan laina sopii hyvin tähän kokonaisuuteen. Tämä hanke osoittaa, miten sairaalan mukavuus ja helppo saavutettavuus potilaille, energiatehokkuus sekä henkilökunnan toimiva työympäristö on mahdollista toteuttaa samalla kertaa. Olemme iloisia, että saamme olla mukana tukemassa sitä”, EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros sanoo tiedotteessa.

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin rahoituslaitos, joka myöntää pitkäaikaisia lainoja. EIP:n omistavat EU:n jäsenvaltiot.