Potilasvahinkoasioihin keskittyneen lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoavun toimitusjohtaja, varatuomari Joni Siikavirta ihmettelee medialle lähettämässään tiedotteessa miksi Potilasvakuutuskeskuksen korvausmeno pieneni vaikka ilmoitetut vahingot lisääntyvät.

Potilasvakuutuskeskuksen 2019 vuosiraportin mukaan maksetut korvaukset sekä korvaustoiminnan kulut ja potilasvahinkolautakunnan kulut yhteensä ovat pysyneet v. 2014-2019 samoina ja jopa hieman laskeneet. Kulut ovat jatkuvasti yhteensä noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.

– Tämä herättää aiheellisesti kysymyksiä, Siikavirta sanoo tiedotteessa.

Ilmoitetut potilasvahingot ovat kasvaneet vuoden noin 8100:sta vuoden 2019 noin 9600:aan eli liki 20:lla prosentilla ja ratkaistut tapaukset ovat kasvaneet vuoden 2014 noin 8500 tapauksesta vuoteen 2019 noin 9600 tapaukseen eli liki 15:lla prosentilla. Silti vahingoista maksetut korvaukset pysyvät samoina vuodesta toiseen, ja vieläpä tosiasiallisesti laskevat yleisten elinkustannusten noustessa.

”Erityisesti tämä kummastuttaa sen takia, että pysyvistä potilasvahingoista kärsivien henkilöiden määrän ja samalla heille jatkuvina maksettavien korvausten pitäisi kumuloitua vuosi vuodelta, koska koko potilasvakuutusjärjestelmä on ollut voimassa vasta noin 30 vuotta. Olisi loogista ja luonnollista, että korvausmeno ja toiminnan kulut kasvaisivat tasaisesti vuosittain.

Toimistomme mielestä näyttääkin siltä, että koko potilasvakuutusjärjestelmän "hinta" onkin lyöty lukkoon ja korvausratkaisut muotoillaan väkisin näihin puitteisiin, toisin sanoen hylkäysten määrä kasvaa ja/tai vahingonkärsineille maksettavia korvauksia pienennetään vuodesta toiseen, jotta kokonaiskulut eivät nouse” Siikavirta kirjoittaa.