Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti viime viikolla lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen, jossa ehdotetaan eduskunnalle väliaikaista muutosta tartuntatautilakiin.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tartuntatautilaissa uudesta karanteeniperusteesta, joka koskisi Suomeen saapuvia ei-suomalaisia henkilöitä ja koskisi vain maita ja alueita, joilta matkustamisen Suomeen voidaan katsoa muodostavan niin korkean riskin covid-19-taudin leviämiselle Suomessa, että karanteeniin määrääminen voi olla taudin leviämisen estämiseksi välttämätöntä.

Esityksen mukaan henkilöä ei voitaisi asettaa karanteeniin, jos hänellä olisi lääkärin antama todistus sairastetusta, mutta parantuneesta covid-19-taudista tai todistus saadusta covid-19-rokotuksesta, kertoo STM sivuillaan.

Karanteenista päätettäessä voitaisiin ottaa huomioon henkilölle covid-19-taudin toteamiseksi tehdyn testin negatiivinen tulos sekä henkilön Suomessa oleskelun kesto. Tartuntatautilaissa säädettäisiin myös poikkeusryhmistä, joihin kuuluvia ei voitaisi asettaa karanteeniin ehdotetun säännöksen perusteella.

Lausuntokierroksen vastausaika päättyy 23. marraskuuta. Samana päivänä EU luopuu sisärajatarkastuksista Schengen-sääntelyn perusteella.

Esityksessä ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään huomioimaan rajat ylittävän liikenteen vaikutukset kansanterveydelle ja terveysturvallisuudelle eli pyrkiä estämään covid-19-taudin leviäminen Suomessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa 2020 ja olemaan voimassa 30.6.2021 saakka.

Tartuntatautilääkäreitä ei ole riittävästi tähän työhön.

Myös Hus valmistautuu Schengen-maiden välisen sisärajavalvonnan päättymiseen. Husissa on lisätty koronavirusnäytteenotto- ja analysointikapasiteettia ja sairaanhoitopiirissä on kehitteillä Finentry-sovellus, joka palvelee Suomeen matkustavia.

– Hus tulee tekemään hallituksen esitykseen vastaehdotuksen, joka pohjautuu Finentry-sovelluksen hyödyntämiseen, kertoo hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä Husin tiedotteessa.

Eniten Husissa ollaan huolissaan suunnitelmasta tartuntatautilääkäreiden sijoittamisesta rajanylityspisteisiin karanteenipäätöksiä tekemään.

– Karanteenipäätökset puuttuvat itsemääräämisoikeuteen, ja niiden tulee perustua aina yksilölliseen harkintaan, eivätkä ne voi perustua pelkästään tiettyyn lähtömaahan. Tartuntatautilääkäreitä ei ole riittävästi tähän työhön, varsinkin kun heillä on paljon työtehtäviä myös terveydenhuollon yksiköissä epidemian aikana. Tällaisten päätösten tekeminen isoille matkustajamäärille on käytännössä mahdotonta, tiedottaa ylilääkäri Asko Järvinen.

Husissa tekeillä olevan Finentry-sovelluksen nettisivulta matkailija saa jo lähtömaassaan tietoa koronavirusepidemian edellyttämistä testauskäytännöistä ja karanteenista Suomessa. Matkailija ohjataan sivuilta sovellukseen, jonne hän voi tallentaa lähtömaassa tehdyn koronavirustestin tuloksen ja tehdä varauksen Suomessa tehtävään koronavirustestiin, jos hänen matkansa kesto testiä edellyttää.

Matkailija saa tekstiviestin varaamastansa testiajasta, ohjeet testiin saapumisesta ja testituloksen ilmoittamaansa numeroon.

Sovelluksen tarkoituksena on sujuvoittaa Suomeen saapumista maahantulopisteissä.

– Sovelluksessa huomioidaan erilaiset matkustajaryhmät, kuten Suomeen palaavat suomalaiset, työn tai opiskelun vuoksi matkaajat, vapaa- ajan matkustajat sekä lähtömaasta ja matkan kestosta riippuvat erilaiset käytännöt, kertoo Husin tiedotteessa vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen Hus Tietohallinnosta.