Moni suomalainen on tilannut lääkkeitä suomalaiseksi luulemastaan nettiapteekista ymmärtämättä, että lääkkeet tulevatkin ulkomailta. Tilaamisen laittomuus tulee usealle täytenä yllätyksenä, vaikka lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen ulkopuolelta on yksiselitteisesti kiellettyä. Laittomia lääkkeitä jää tullin haaviin päivittäin.

Valtaosa asiakkaista ihmettelee Tullin mukaan, miksi Tulli ottaa tilatut lääkkeet haltuunsa. Heille tulee yllätyksenä, että nettiapteekki ei ollutkaan suomalainen ja että lääkkeiden tilaaminen oli kiellettyä. Asiakkaan yhteydenotossa käy ilmi, että hän on luullut nettiapteekkia kotimaiseksi, koska nettisivut ovat olleet suomeksi ja verkkokaupan nimikin viittaa kotimaisen toimijaan.

Lääkkeiden haltuunotot ovat lisääntyneet huimasti koronapandemia aikana. Viime vuonna lääkkeitä otettiin haltuun yli 70 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Suomalaiset tilaavat nyt myös muun muassa erektiolääkkeitä, mielialalääkkeitä, antibiootteja ja hiusten kasvua edistäviä lääkkeitä. Lisäksi loishäätölääkkeiden tilaaminen on uusi ilmiö.

Erityisesti erektiolääkkeitä tilataan paljon. Viime vuonna erektiolääkkeiden osuus oli yli 30 prosenttia kaikista Tullin haltuunottamista lääkkeistä. Vuonna 2020 osuus oli peräti yli 40 prosenttia.

Erektiolääkkeet ovat reseptilääkkeitä. Jos nettiapteekki mainostaa, että erektiolääkettä, tai mitä tahansa muuta reseptilääkettä, saa ilman reseptiä, pitäisi hälytyskellojen alkaa soida. Lailliset nettiapteekit eivät myy reseptilääkkeitä ilman reseptiä. kukaan ei myöskään voi taata näiden lääkkeiden turvallisuutta.

Laillisen nettiapteekin tuntomerkkejä ovat esimerkiksi yhteiseurooppalainen tunnus, tarkat yhteystiedot sekä järkevät ja liikoja lupaamattomat toimitusehdot. Laillinen nettiapteekki ei markkinoi yksittäisiä reseptilääkkeitä ja vaatii aina reseptin reseptilääkkeitä ostettaessa.

Tiedon siitä, vaatiiko lääke Suomessa reseptin, voi tarkistaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilta löytyvästä lääkehausta.

Euroopan talousalueelta lääkkeitä voi vastaanottaa postitse tietyin edellytyksin. Laillisesta nettiapteekista lääkevalmisteita voi tilata korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän ja niiden täytyy tulla henkilökohtaiseen käyttöön. Tuontihetkellä reseptilääkkeisiin on oltava asianmukaisesti annettu resepti tai lääkärintodistus.

Tulli valvoo lääkkeiden maahantuontia

Tulli valvoo lääkkeiden maahantuontisäännösten noudattamista. Tullilla on oikeus muun muassa lisäselvitysten pyytämiseen, jotta voi tarkistaa, täyttyvätkö maahantuonnin edellytykset.

Jos maahantuonnin edellytykset eivät täyty, joudutaan valmisteet haltuunottamaan. Asiakas menettää siis tilaamansa lääkkeet ja rahansa. Pahimmillaan asiakas voi syyllistyä lääkerikokseen.

Kukin maa vastaa omassa maassaan sijaitsevien nettiapteekkien valvonnasta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo laillisia suomalaisia verkkoapteekkeja ja ylläpitää niistä julkista luetteloa.

LUE SEURAAVAKSI: