Lääkejakelija Oriola muuttaa ohjeistustaan tälle vuodelle. Se arvioi jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton laskevan vuoden 2018 tasosta.

Aiemman ohjeistuksen mukaan Oriola arvioi vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2018 tasosta. Aikaisempi ohjeistus julkaistu helmikuussa ja toistettu huhtikuun lopussa.

Viime vuonna oikaistu liikevoitto oli 36,9 milj. euroa.

Liikevoittoon vaikuttaa negatiivisesti Ruotsin verkkokaupan murros, jossa kuluttajien ostokäyttäytyminen siirtyy ennakoitua nopeammin perinteisestä apteekkiasioinnista verkkoasiointiin. Lisäksi voimakas hintakilpailu laskee marginaaleja. Myös uuden logistiikkakeskuksen hidas aloitus aiheuttaa pitkittyneitä lisäkustannuksia Ruotsin toiminnoissa.