Lääkkeiden kokonaismyynti kasvoi viime vuonna 3067 miljoonaan euroon. Kasvua oli 3,7 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna.

Avohoidon reseptilääkkeiden osuus kokonaismyynnistä oli 70 prosenttia eli 2 137 miljoonaa euroa. Sairaalalääkkeiden osuus oli 19 prosenttia eli 578 miljoonaa euroa, itsehoitolääkkeiden osuus 11 prosenttia eli 352 miljoonaa euroa.

Tiedot ilmenevät Kelan ja Fimea kokoamista tilastoista, jotka julkistettiin tänään.

Avohoidon lääkkeiden myynti on laskettu verollisin vähittäismyyntihinnoin ja laitoksiin myytyjen lääkkeiden myynti tukkuhinnoin. Nikotiinivalmisteet eivät ole mukana vähittäismyyntihintaisissa luvuissa, sillä niitä myydään myös muualla kuin apteekeissa ja niiden vähittäismyyntihinnat vaihtelevat.

Myydyimpinä lääkeryhminä olivat edelleen syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat (535 miljoonaa euroa), hermostoon vaikuttavat lääkkeet (358 miljoonaa euroa) sekä ruoansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet (302 miljoonaa euroa).

Näistä syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien myynti kasvoi edellisvuodesta jälleen eniten, yhdeksän prosenttia, kun taas hermostoon vaikuttavien lääkkeiden myynti väheni yhden prosentin.

Sairausvakuutuksen lääkekorvauksia sai 3,1 miljoonaa henkilöä. Määrä on alkuomavastuun käyttöönoton vuoksi merkittävästi aiempaa pienempi, sillä lähes 800 000:lla korvattavia lääkkeitä ostaneella henkilöllä alkuomavastuu ei täyttynyt vuoden 2016 aikana.

Vuoden 2016 alusta lääkekorvausjärjestelmään tuli useita muutoksia. 18 vuotta täyttäneille tuli kalenterivuosikohtainen 50 euron alkuomavastuu, lääkkeiden peruskorvaus nousi 35 prosentista 40 prosenttiin, ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu nousi 3 eurosta 4,50 euroon ja lisäkorvauksen lääkekohtainen omavastuu 1,50 eurosta 2,50 euroon.

Alkuomavastuun vuoksi ilman korvausta jääneissä lääkeostoissa oli useimmiten kyse systeemisesti vaikuttavista infektiolääkkeistä.

Lääkekorvauksia maksettiin sairausvakuutuksesta yhteensä 1 412 miljoonaa euroa. Korvaussumma kasvoi 2,5 prosenttia. Kasvuvauhti oli hidastunut vuodesta 2015, jolloin se oli 5,5 prosenttia.