Lääkkeiden saatavuus säilyi Suomessa edellisvuotta vastaavalla tasolla, vaikka covid-19-pandemian vuoksi maalis–huhtikuussa lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusten määrä nousi merkittävästi poikkeusolojen julistamisen jälkeen.

Fimea vastaanotti vuonna 2020 yhteensä 2 093 lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusta, joka on 24 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Fimean säännöllisen lääkkeiden saatavuuden tilannekuvan arvion perustella saatavuushäiriöilmoitusten määrä on pysynyt lähes vuoden 2019 tasolla vuoden 2020 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Lääketoimituksia saadaan Suomeen suhteellisen normaalisti, vaikka toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, kuten koronapandemia ja ja Ison-Britannian eroaminen Euroopan unionista.

Suurin muutos lääkkeiden saatavuudessa tapahtui hengityselinsairauksien lääkkeillä (ATC ryhmä R), joiden suhteellinen osuus lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusten määrästä lisääntyi vuoteen 2019 verrattuna merkittävästi. Muita lääkeryhmiä, jossa saatavuushäiriöitä oli aiempien vuosien tapaan suhteellisesti eniten, olivat sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet sekä hermostoon vaikuttavat lääkkeet.

Häiriöilmoitusten lisääntyminen vuonna 2020 johtui lähes yksinomaan maalis–huhtikuussa tapahtuneesta epänormaalista kansallisesta kysynnän kasvusta koronapandemian ensimmäisen aallon alkuvaiheessa. Kysyntä tasoittui sosiaali- ja terveysministeriön maaliskuussa tekemän rajoituspäätöksen jälkeen, mutta saatavuustilanteen normalisoituminen vei pidempään, aina kesään 2020 asti.

Fimea myönsi lupia lääkkeiden velvoitevarastojen alittamiseen vielä kesä- ja heinäkuussa 2020 huomattavasti vuotta 2019 enemmän. Myös velvoitevarastoinnin lupatilanne palautui syksyllä edellisen vuoden tasolle, kun lääkkeiden kotimainen kysyntä palautui normaaliksi. Syksyllä covid-19-pandemian toisen aallon alkaessa lääkkeiden hamstraamista ei ilmennyt.

Lupa velvoitevarastojen alittamiseen haetaan yleisimmin saatavuushäiriön takia. Viime vuonna lupia lääkkeiden velvoitevarastojen alittamiseen myönnettiin yhteensä 312 kpl, joka on 18 % enemmän kuin vuonna 2019.

Kansainvälisesti lääkkeiden saatavuuden seurannassa korostui merkittävästi vuonna 2020 teholääkkeiden määrän erityisen tiivis seuranta. Teholääkkeitä kului etenkin sellaisissa maissa, joissa koronapotilaita oli paljon.

Suomessa teholääkkeiden kulutus säilyi maltillisena. Lisäksi useat koronapotilaiden hoidossa tarvittavat lääkkeet ovat velvoitevarastoitavia, jonka vuoksi kansallinen varasto teholääkkeillä on ollut hyvä.