Lääkitysturvallisuuden vaikuttaja -kampanjan raati joutui kiperään tilanteeseen arvioidessaan kentältä tulleita ehdotuksia.

Yksi ehdotuksista olisi kaikkien seitsemän raatilaisen mielestä täyttänyt kaikki voittajaehdokkaan kriteerit ja kuulunut finalistien joukkoon, mutta sitä ei kehdattu sinne päästää.

Syy oli se, että liian moni raatilainen oli asiassa jäävi. Raati halusi painottaa neutraalia valintaa ja sulki ehdotuksen pois finalistilistalta.

Kyseessä oli ehdotus, että vuoden 2019 Lääkitysturvallisuuden vaikuttajaksi valittaisiin Potilasturvallisuusyhdistyksen Turvallinen lääkehoito -jaos.

Se on pitkälti vapaaehtoistyönä tehty ponnistus, jossa on 2010-luvulla luotu maanlaajuinen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten verkosto jakamaan eri puolilla Suomea löydettyjä hyviä käytäntöjä turvallisen lääkkeiden käytön edistämiseksi.

Jaos on muun muassa listannut itsehoidon riskilääkkeet ja itsehoitolääkkeiden interaktioriskit sekä laatinut niihin liittyviä koulutuksia. Raadin mielestä jaoksen työ on erityisen tarpeen, koska Suomesta puuttuu lääkitysturvallisuuteen keskittynyt viranomaistaho.

Raati halusi kuitenkin jotenkin huomioida Turvallinen lääkehoito -jaoksen 27 jäsenen tekemän hyvän työn. Se antoi jaokselle "tsempparin" eli kunniamaininnan.

Kunniakirjan pokkasi palkitsemisjuhlassa Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen tutkimuskoordinaattori yliopisto-opettaja Suvi Hakoinen Helsingin yliopistosta.