Suomen Farmasialiitto on valinnut Vuoden proviisoriksi hyvinkääläisen Carita Linden-Lahden.

Suomen Farmasialiitto

Linden-Lahti toimii Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sairaala-apteekin proviisorina. Sitä ennen hän työskenteli Lahden kaupungin sairaala-apteekissa.

Hän on toiminut vuonna 2010 käynnistyneen valtakunnallisen sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen koulutussunnittelijana.

Linden-Lahti on ollut myös käynnistämässä Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen lääkehoitojaosta ja toimii Farmasialiiton edustajana Euroopan sairaalafarmasian kattojärjestössä.

Valintaperusteiden mukaan Linden-Lahti on ollut keskeinen hahmo luomassa uudenlaista toimenkuvaa farmasisteille ja lääkehuollolle osana sote-järjestelmää.

Vuoden farmaseutiksi on valittu jyväskyläläinen Maria Mäkelä.

Suomen Farmasialiitto

Mäkelä on päätoiminen yrittäjä, jonka yritys järkeistää monilääkittyjen iäkkäiden henkilöiden lääkehoitoa. Mäkelällä on lääkehoidon kokonaisarvion erikoispätevyys.

Suomen Farmasialiitto valitsee vuorovuosin vuoden farmaseutiksi ja proviisoriksi omalla osaamisellaan suomalaista farmasiaa tunnetuksi tehneen tai muutoin ammatillisesti ansioituneen farmaseutin ja proviisorin.

Tänä vuonna kunniamaininta päätettiin antaa kummallekin ammattiryhmälle samana vuonna Farmasialiiton 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.