Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät vuonna 2020 yhteensä noin 37,5 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin.

Tämä käy ilmi Lääketeollisuus ry:n jäsenistölleen tekemästä vuosittaisesta kyselystä. Tutkiva lääketeollisuus ilmoittaa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehdystä yhteistyöstä vuosittain Euroopan laajuisesti.

Katso lääkeyritysten julkaisemat raportit täältä.

Koronapandemia rasitti terveydenhuoltoa raskaasti maaliskuusta 2020 alkaen. Sen seurauksena yhteistyö lähes kaikkien Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten kanssa väheni merkittävästi. Vuonna 2020 koulutus- ja asiantuntijayhteistyön rahallinen arvo oli 35 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019.

Lääketeollisuus ry ja Lääkäriliitto ry näkevät teollisuuden ja ammattilaisten koulutus- ja tutkimusyhteistyön edelleen tärkeänä. Pandemia-aikana yhteistyöhön on luotu uudenlaisia toimintatapoja. Esimerkiksi koulutustilaisuuksia ja muita tapaamisia on järjestetty verkon välityksellä.

– Koronapandemia on venyttänyt terveydenhuollon resurssit äärimmilleen, mikä näkyy myös niukempina mahdollisuuksina osallistua koulutuksiin, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki tiedotteessa.

Tutkimusyhteistyöhön pandemiatilanne ei näytä vaikuttaneen merkittävästi. Vuonna 2020 tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä tehtiin yhteensä 28 miljoonan euron arvosta, kun se edellisenä vuonna oli 25,2 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on aiempien vuosien tapaan merkittävin yhteistyön alue.

– Koronapandemialla on ollut merkittävät vaikutukset lääkeyritysten toimintaan. Olemme aktiivisesti ohjeistaneet jäsenyrityksiämme pandemian kuluessa toimimaan vastuullisesti. Hyvin varhaisessa vaiheessa keväällä suosittelimme, että jäsenyritykset pidättäytyvät kokonaan vierailuista terveydenhuollon yksiköihin ja terveydenhuollon henkilöstön tapaamisista, painottaa Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Laura Labart.

Tutkimus- ja kehitysyhteistyön lisäksi keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista ja koulutusmateriaalien tekemisestä sekä tieteellisestä konsultoinnista.

Lue myös: