Lähes kolmekymmentä potilasjärjestöä on kertonut toiveistaan perustettavalle Fimean potilasneuvottelukunnalle. Järjestöt ovat nostaneet esiin useita neuvottelukunnan tapaamisiin soveltuvia teemoja, mutta samalla Fimealta toivotaan selkeitä tavoitteita ja toiminnan fokusointia.

Mahdollisiksi teemoiksi on ehdotettu esimerkiksi viranomaisprosessien avaamista sekä potilaille suunnatun luotettavan lääkeinformaation tunnetuksi tekemistä. Lisäksi tarvetta on lääkkeiden myyntilupaprosessiin tutustuttamiselle ja sen ymmärtämiselle, miksi Yhdysvalloissa hyväksytyt lääkehoidot tai lääkinnälliset laitteet eivät ole suoraan hyväksyttyjä myös Euroopassa ja Suomessa. Myös Euroopan lääkeviraston toimintaa kohtaan on kiinnostusta.

Potilasjärjestöjen edustajat näkivät tärkeäksi, että neuvottelukuntaan valitut edustajat viestivät sen toiminnasta jopa laajemmin kuin ainoastaan omalle jäsenkunnalleen.

Haku potilasneuvottelukuntaan avautuu alkusyksystä Fimean verkkosivuilla. Jäseneksi voivat hakea kaikki kriteerit täyttävät potilasjärjestöt. Fimea vahvistaa määräaikaisen valinnan siten, että neuvottelukunnassa olisi mahdollisimman monipuolinen potilasedustus. Potilasneuvottelukunnan on tarkoitus kokoontua ensimmäisen kerran keväällä 2020.