Lääkeyhtiöt AstraZeneca ja Daiichi Sankyo ovat ilmoittaneet saaneensa hyviä tuloksia kolmannen faasin rintasyöpälääketutkimuksessa. Vasta-ainelääkekonjugantti trastuzumab deruxtecan lisäsi tutkimuksessa sekä potilaiden kokonaiseloonjäämisaikaa että taudin etenemätöntä elossaoloaikaa.

Tutkimuksesta uutisoi FirstWord Pharma.

Lääketutkimuksessa oli mukana potilaita, joiden rintasyöpä oli tyyppiä HER2-low, jota ei voi leikata tai joka on metastoitunut. Hormonireseptorin tilalla (HR) ei ollut vaikutusta tutkimuksessa.

Lääkkeen vaikutusta verrattiin käytettävissä oleviin solunsalpaajahoitoihin.

AstraZenecan mukaan nyt saadut tulokset näyttävät ensimmäistä kertaa, että HER2-low -tyypin rintasyöpää voidaan hoitaa HER2-tyypille suunnatulla hoidolla ja sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia potilaiden hoitoon jatkossa.

Tutkimukseen osallistui 540 potilasta, joilla oli HER2 low -rintasyöpä, joka oli metastoitunut ja jota oli aiemmin hoidettu solunsalpaajilla. Osa oli HR-positiivisia ja osa HR-negatiivisia. Tutkimuspotilaat randomisoitiin kahteen ryhmään, joista toinen sai tutkimuslääkettä ja toinen solunsalpaajia.

Lääke on jo aiemmin hyväksytty käyttöön 40 maassa HER2-positiivisten rintasyöpäpotilaiden käyttöön, mutta nyt myös HER2 low --potilailla on mahdollisuus päästä hoidon piiriin.

LUE SEURAAVAKSI: