Asiakkaalle lääkevaihdossa tarjottava lääke riippuu enemmän apteekin varastotilanteesta kuin hinnasta, osoittaa Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus.

Myös asiakkaan aiemmin käyttämällä valmisteella on vaihtotilanteessa väliä. Hintakin vaikuttaa asiaan, mutta vain pienessä osassa apteekeista varastoon pystytään valitsemaan viitehintaputken edullisin valmiste.

Itä-Suomen yliopisto teki apteekkifarmaseuteille kyselytutkimuksen, jossa paljastui, että yleisin ensisijaisesti tarjottavan valmisteen valintaperuste on apteekin varastotilanne. Tämän mainitsi perusteeksi 65 prosenttia vastaajista.

Farmaseuteista 40 prosenttia mainitsi valintaperusteeksi myös asiakkaan aiemmin käyttämän valmisteen ja 31 prosenttia lääkevalmisteen hinnan.

Valmisteen tarjoamista asiakkaalle aiemman käytön perusteella perusteltiin sillä, että valmiste on asiakkaalle tuttu, todettu sopivaksi ja asiakkaalla on hyviä kokemuksia valmisteesta.

Osa farmaseuteista piti tutun valmisteen tarjoamista tärkeänä erityisesti tietyille ryhmille, kuten iäkkäille.

Lääkevaihto otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2003. Tuolloin apteekeista tuli lain mukaan velvoitettuja vaihtamaan asiakkaan reseptilääke edullisimpaan tai lähes edullisimpaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen, jollei asiakas tai lääkäri sitä erikseen kiellä.

Lääkevaihtoa täydennettiin vielä viitehintajärjestelmällä vuonna 2009. Lääkevaihdon periaatteet säilyivät samoina, mutta sairausvakuutuskorvaus maksetaan asiakkaalle enintään lääkkeen viitehinnasta. Viitehinta määritellään lisäämällä keskenään vaihtokelpoisista lääkepakkauksista edullisimman hintaan 50 senttiä. Tähän vaihteluväliin hinnoitellut lääkkeet muodostavat viitehintaputken.

Syvällisempi selitys sille, miksi varastotilanne vaikuttaa vaihtokelpoisen valmisteen valintaan, saattaa piillä apteekkien varastoinnin ongelmissa. Tutkimuksessa paljastui nimittäin sekin, että juuri edullisimman valmisteen varastossa pitämiseen liittyy monia haasteita.

Näistä yleisimpiä ovat valmisteen saatavuusongelmat, vaihtuvuus ja varastoon vanhenemisen riski. Siksi suuri osa apteekeista ei pysty valitsemaan varastoonsa viitehintaputken edullisinta valmistetta.

Farmaseutit raportoivat, että hintaputken edullisin valmiste loppuu usein nopeasti tukkuliikkeestä hintojen päivittymisen jälkeen. Edullisin valmiste saattaa myös poistua kokonaan markkinoilta.

Apteekin varastoon päätyykin farmaseuttien mukaan yleisimmin hyvin saatavilla olevia valmisteita. Näin kertoi 93 prosenttia kyselytutkimuksen vastaajista. Viitehintaputkeen kuulumisella oli merkitystä 90 prosentin mielestä, ja 76 prosenttia sanoi painoarvoa olevan silläkin, että lääkevalmiste on luotettavan lääkeyrityksen tuote.

Lääkeyrityksen hyvitys vanhenevasta lääkkeestä vaikuttaa varastointiin 72 prosentin mielestä.

Lääkevaihdon piirissä on noin 5 500 lääkevalmistetta eli lähes 60 prosenttia kaikista myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen rahoitti Kela.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.