Tämän vuoden lääkeinformaatiotekona palkitaan Toivon kukka -kampanja.

Verkossa www.toivonkukka.fi -sivustolla ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hashtagilla #toivonkukka näkynyt kampanja korostaa lääketieteellisen tutkimuksen merkitystä. Kampanja nostaa esiin aitojen kokemusten kautta esimerkkejä siitä, miten lääketieteen avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä.

Toivon kukka keskittyi viiteen naiseen ja heidän elämäänsä: syöpään sairastuneet naiset kertoivat pelosta, kaipauksesta, ilosta ja toivosta. Kampanjan keskiössä oli siten vahvasti ihminen, yksilö, joka sairastuessaan kaipaa luotettavaa tietoa sairaudestaan ja tarjolla olevista hoitomuodoista.

Palkintoperusteluissa todetaan, että kampanjan aihe – lääketieteellinen tutkimus – on erittäin ajankohtainen niin potilaan kuin yhteiskunnankin näkökulmasta.

Paitsi että luotettavaa tietoa tarvitaan, ajankohtaisuutta tuo myös se, että Toivon kukka korostaa potilaiden halua olla mukana itseään koskevassa päätöksenteossa.

Kampanja on toteutettu nykyaikaisissa viestintäkanavissa, joilla voidaan tavoittaa laajoja kohderyhmiä. Materiaali luo oivan alun keskustelulle, jonka pohjalta kampanjaa voidaan kasvattaa ja tavoittaa uusia kohderyhmiä. Kyseessä ei siis ole kertakäyttökampanja, vaan sillä tähdätään tiedon lisäämiseen pitkällä aikajänteellä.

Toivon kukkaa kiitellään myös siitä, että kampanja hyödyntää taitavasti visuaalisuutta ja on vahvasti tunteisiin vetoava ja kiinnostusta herättävä. Se luo tunnelmallisen kokonaisuuden ja tuo esiin sairauden monet kasvot aitojen henkilöiden kautta.

Kampanjan toteuttaja, graafinen muotoilija Tiina Aaltonen toteaa tiedotteessa, että Toivon kukan tavoitteena on ollut luoda toivoa jokaisella vakavasti sairastuneelle ja heidän läheisilleen.

– Tiedämme, että lääketieteessä tehdään lujasti töitä, jotta yhä useampi sairaus voitaisiin parantaa. Uskallamme myös esittää vaatimuksia: uudet hoidot pitäisi saada nykyistä nopeammin potilaiden saataville, sillä heillä ei ole aikaa odottaa.

Erityismaininnan kampanja saa siitä, että sen taustalla ovat yksittäiset henkilöt. Tämä on osoitus erityisestä aktiivisuudesta ja siitä, että nyky-yhteiskunnassa kuka tahansa voi nostaa tärkeitä, laajaa joukkoa koskettavia aiheita esille, herättää keskustelua ja lisätä tietoisuutta monia ihmisiä askarruttavista asioista.

Vuoden lääkeinformaatioteko -palkinto jaetaan tänään lääkealan ammattilaisten vuosittaisilla Farmasian Päivillä. Lääketeollisuus ry:n vuosittain järjestämässä kilpailussa voittajan valitsee riippumaton raati.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.