Lääketieteen opiskelijoiden rekrytointi on usein lyhytkatseista ja epätasa-arvoista, kritisoi Suomen Medisiinariliitto. Siihen on tultava muutos, liitto viestittää penäten rekrytointiin vastuullisuutta.

Keskeinen huolenaihe liittyy työ- ja virkasuhteiden sopimisen aikatauluun.

”Viime vuosina rekrytointimarkkinoille on hiljalleen muodostunut illuusio, että työt tulisi sopia hyvin varhaisessa vaiheessa, jopa vuosia ennen suunniteltua työnaloitusajankohtaa. Tätä itseään ruokkivaa kehityssuuntaa on pidettävä erittäin huolestuttavana lukuisista syistä”, sanovat liiton puheenjohtaja Simo Nuuttila ja pääsihteeri Arttu Lahtiharju tiedotteessa.

Epäterve ilmiö on nähtävissä erityisesti lääketieteen opiskelijoiden loma-aikaisten töiden sopimisessa, mutta myös vastavalmistuneiden lääkäreiden rekrytoinneissa. Valtaosa lääketieteen opiskelijoiden loma-aikaisten töiden sopimisesta tapahtuu Medisiinariliiton tietojen mukaan käytännössä nopeusjärjestyksessä, ilmoittautumisperiaatteella.

”Töiden erittäin varhainen sopiminen heikentää sekä työntekijän että työnantajan sitoutumista sovittuun työhön. Ilmiö on havaittavissa erityisesti lääkärinsijaisuuksien, mutta myös amanuenssuurien ja epävirallisempien harjoittelujaksojen sopimisessa.”

Teennäistä kiireenomaisuutta ja töiden riittävyydellä pelottelua

Medisiinariliiton mukaan työnantajien ja rekrytointivälittäjien viestinnässä korostuu monesti teennäinen kiireenomaisuus ja töiden riittävyyteen liittyvä pelonlietsonta, mikä lisää työntekijäosapuolen painetta sopia töitä erittäin varhain.

”Markkinointisyistä tapahtuva hoputtaminen on hyvin haitallista rekrytointikulttuurille, ja mitä ilmeisimmin yleensä myös täysin aiheetonta”, liitto huomauttaa.

Osa työnantajista lisää töiden varhaisen sopimisen painetta kontaktoidessaan medisiinareita suoraan esimerkiksi puhelimitse tavallisesti yli vuosi ennen töiden alkua.

”Ilmiö ruokkii lyhytkatseista toimintaa myös työntekijäosapuolessa.”

Työntekijät voivat sitoutua useaan eri työhön samaa aikaan

Nopeusperustainen rekrytointi johtaa myös työnantajan kannalta vaikeaan tilanteeseen, jos työntekijä sopii usean eri tahon kanssa töiden aloittamisesta vuosia ennen suunniteltua työskentelyajankohtaa.

Tällöin työntekijä laskee sen varaan, että voi luopua muista sovituista töistä lähempänä työnaloitusajankohtaa.

”Toiminta on epäkollegiaalista niitä työnhakijoita kohtaan, jotka ovat aidosti valmiita sitoutumaan sopimaansa työtehtävään. Lisäksi se hankaloittaa myös työnantajaosapuolen realistista työtarpeenarviointia joskus hyvinkin lyhyellä aikataululla.”

Medisiinariliitto näkee myös mahdollisia ymmärrettäviä syitä työntekijöiden ”oharien” taustalla.

”Lyhyellä varoitusajalla tapahtuneen töiden peruuntumisen taustalla voivat olla toki myös inhimilliset syyt työntekijän elämässä. Lisäksi tarkempi tieto työskentelyoikeuksien saamisen ajankohdasta selviää usein enintään muutama kuukautta ennakkoon, mikä voi aiheuttaa haasteita töiden aloitusajankohdan ennakoimisessa.”

”Nykyisillä koulutusmäärille ei voi enää puhua lääkäripulasta”

Medisiinariliitto vaatii, että nopeusperustaisesta rekrytointikulttuurista on päästävä välittömästi eroon. Se arvelee, että nykyisillä koulutusmäärillä ei voida enää puhua lääkäripulasta ja mikäli aloituspaikat lisääntyvät entisestään, erittäin varhainen kilpailu muutamista erityisen halutuista työpaikoista vain kiristyy.

"Olisi tärkeää, että rekrytoinnit toteutetaan avoimien periaatteiden mukaisesti esimerkiksi haastatteluiden ja julkisten rekrytointien kautta. Sen lisäksi, että työt on sovittava muulla kuin nopeusperiaatteella, työn sopimisen tulisi tapahtua asiallisen aikajänteen sisällä töiden aloittamisesta. ”

Opiskelija aloittaa työt näkemättä työsopimusta.

Hyvänä esimerkkinä epäasiallisesta aikajänteestä liitto pitää vaatimusta amanuenssuurin sopimisesta kaksi vuotta etukäteen.

Medisiinariliitto kannattaa myös kirjallisen työsopimuksen tai virkamääräyksen laatimista riittävän ajoissa ennen työnteon aloittamista.

”Tällä hetkellä on tavallista, että opiskelija aloittaa työt näkemättä työsopimusta tai virkamääräystä ennakkoon.”

Työsopimus suojelisi työnantajaa yllättäviltä viime hetken peruutuksilta.