Hibo Abdulkarim ja Ibrahim Ahmed

Lääkäreitä ja somelääkäreitä. Hibo Abdulkarim ja Ibrahim Ahmed tuottavat helposti lähestyttävää, tieteeseen perustuvaa terveystietoa ja nostavat keskusteluun terveydenhuollon tasa-arvokysymyksiä. Heidän pelikentäkseen on vakiintunut vuoden 2021 alussa lanseerattu @laakarit.hibo.ibrahim -Instagram-tili.

Tilillä somelääkäripariskunta herättelee keskustelua etenkin terveydenhuollon monikulttuurisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä näihin liittyvistä stereotypioista ja stigmoista.

Kati Hakkarainen

Mikrobiologian erikoislääkäri ja virologi, professori, Tampereen yliopisto. Kati Hakkarainen on tehnyt pitkän uran lääketieteen opetuksen ja pedagogiikan parissa. Viimeisin hänen työnsä hedelmä on syksyllä 2021 ensimmäistä kertaa kansallisesti toteutunut Karttuvan tiedon testi, joka nimensä mukaisesti mittaa opintojen edetessä karttuvia tietoja. Hakkarainen vaikuttaa paraikaa kansallisen lääketieteen opintoja harmonisoivan MEDigi-hankkeen Tenttikäytännöt ja karttuvan tiedon arviointi -jaoksessa.

Jonne Juntura

Lääkäri ja somelääkäri. Jonne Juntura puhuu avoimesti omasta mielentervey­destään ja pyrkii vähentämään mielenterveyteen liittyvää stigmaa laatimalla informatiivisia julkaisuja muun muassa TikTok-somealustalle. Hän kertoo aidosti lääkärin ammatin arjesta, sen hyvistä puolista ja haasteista. Hän pyrkii edistämään psykiatristen palveluiden saatavuutta Helsingissä.

Lista jatkuu kuvan jälkeen.

Jonne Juntura. Jenni Gästgivar

Ville Kaila

Sisätautien erikoislääkäri, Tays. Infektiolääkäri Ville Kaila on toiminut Koronavilkun asiantuntijatyöryhmän jäsenenä ja lähtenyt innovatiivisesti kehittämään Koronavilkkua epidemian hallitsemiseksi. Hän toimii Taysin infektioyksikön jäljittäjälääkärinä ja on ottanut tamperelaiskandit mukaan tartunnanjäljitykseen. Mahdollistanut kandeille oleellista tietoa koronasta kesätöitä varten.

Arttu Lahtiharju

Lääketieteen kandidaatti, pääsihteeri, Suomen Medisiinariliitto ry. Arttu Lahtiharju on jo vuosien ajan ajanut kandien etua useissa toimielimissä, kuten Lääkäriliitossa, Medisiinariliitossa ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa. Taitavan ja ansioituneen edunvalvojan työn hedelmistä saavat nauttia tulevaisuudessa lukuisat kandit.

Jussa Loueniva ja Julius Nurmenniemi

Adjuvantti-tiimin perustajat, Oulun yliopisto. Lääketieteen kandidaatit Jussa Loueniva ja Julius Nurmenniemi ovat nyt jo 14-henkisen Adjuvantti-tiimin taustalla. Adjuvantti tuottaa animoitua opetusmateriaalia helposti lähestyttävässä muodossa ja julkaisee sitä aktiivisesti somealustoilla. Adjuvantin toiminnassa on mukana opiskelijoita myös muista tiedekunnista.

Marjukka Myllärniemi

Professori, tutkimusvaradekaani, Helsingin yliopisto. Keuhkosairauksien professori Marjukka Myllärniemi on koronapandemian aikana aktiivisesti osallistunut keskusteluihin koronan leviämiseen ja rajoituksiin liittyen Twitterissä. Hänen opetuksensa on inspiroivaa, ja hän on aidosti kiinnostunut kehittämään opetusta opiskelijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella.

Lista jatkuu kuvan jälkeen.

Simo Nuuttila.

Simo Nuuttila

Lääketieteen kandidaatti, puheenjohtaja, Suomen Medisiinariliitto ry. Simo Nuuttila on vaikuttanut medisiinareiden edunvalvonnan parissa laajasti, pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Luotsannut tänä vuonna SML:n hallituksen toimintaa puheenjohtajana. Nostanut kannanotoissa esille tärkeitä teemoja digipedagogiikasta, Käypä hoito -suositusten ruotsinkielisestä saavutettavuudesta sekä tieteellisen tutkimustyön tukemisesta. Vaikuttamisen palo ja väsymätön työpanos lukuisissa vastuutehtävissä on toiminut inspiraationa koko medisiinariyhteisölle.

Matias Posa

Lääketieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto. Matias Posa on oma-aloitteinen ja innovatiivinen vaikuttaja, jolla on pitkä ura takana Helsingin kandiseuran LKS:n hallituksessa. Nyttemmin vaikuttaa myös Lääkäriseura Duodecimin hallituksessa opiskelijaedustajana ja kirjoittaa säännöllisesti kolumneja Lääkärilehdessä.

Matti Reinikainen

Anestesiologian ja tehohoidon professori, Itä-Suomen yliopisto. Kansallisen tehohoidon covid-koordinaatioryhmän puheenjohtaja. Kommentoinut aktiivisesti sairaalahoidon kapasiteettiin liittyviä asioita perinteisissä medioissa. Aktiivinen opetuksen kehittäjä Itä-Suomen yliopistossa sekä MEDigi hankkeessa.