Säätiö haluaa tukea postdoc-tutkijoiden mahdollisuutta jatkaa korkeatasoista tutkimustyötä, joten apurahan hakijalta edellytetään tohtorin tutkintoa lääketieteessä tai luonnontieteissä.

Hakemus tehdään sähköisessä hakujärjestelmässä, johon kirjaudutaan säätiön verkkosivuilla sijaitsevan linkin kautta. Verkkosivuilta löytyvät myös hakukriteerit ja tarkemmat hakuohjeet.

Tutkijat voivat hakea hankeapurahaa, henkilökohtaista työskentelyapurahaa tai molempia yhtä aikaa. Haettavan rahoituksen kokonaissumma voi olla enintään 60 000 euroa.

Tutkimushankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimusaiheen ja -suunnitelman lisäksi aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen sekä tutkijan mahdollisuuksiin toteuttaa tutkimuksensa.

Apurahan hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla. Apurahan saajien nimet julkistetaan säätiön internetsivuilla viimeistään 31. toukokuuta 2022.

Lue seuraavaksi: