Lääketeollisuus ry kannattaa Suomen hallituksen tunnistamia toimia sitä, miten elpymisrahaa ollaan kohdentamassa. Elpymisrahojen osoittaminen koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan on sijoitus terveysalan tuomiin investointeihin ja työpaikkoihin, tiedotteessa todetaan.

Terveysala, lääketeollisuus ja terveysteknologia, työllistää jo nyt lähes 15 000 työntekijää erityisesti tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Kasvu vaatii, että osaajista ei synny pullonkaulaa kasvupolulla. Kasvua tukevien toimien lisäksi tulee varmistaa tulevaisuuden osaajat.

Tutkimuksen ja tuotekehitystoiminnan rinnalla covid-19-kriisi on voimistanut keskustelua arvoketjujen palauttamiseksi takaisin Eurooppaan. Suomella tulisi olla selkeä tavoite kasvattaa tutkimustoiminnan rinnalla tuotantotoimintaa terveysalalla globaaleille markkinoille. Edellytykset ovat Lääketeollisuus ry:n mukaan olemassa.

Samalla vahvistettaisi Suomen teollisuustoimintaa ja tavoitteena tulisikin olla, että Suomi olisi tulevaisuudessa maailman ekologisin lääketuotantomaa.

Lääketeollisuudessa ei ole tuotantoa ilman tutkimusta. Keskellä vakavaa terveyskriisiä Suomen huippututkijat ovat pystyneet nopeasti tuomaan omia rokoteinnovaatioita tutkimusvaiheeseen.

Polku tutkimusvaiheesta potilaiden saatavilla olevaksi hoidoksi on paljon kivisempi. Tarvitsemme tehokkaat kannusteet toimialalle, joka tekee suurella riskillä pitkäaikaista kehittämistyötä. Nykyiset rahoitusvälineet eivät tue riittävästi esimerkiksi pk-yrityksiä tuotantotoiminnan käynnistämisessä. Samoin kliiniset tutkimusvaiheet vaativat yrityksissä riskipääomia.

Suomessa on tehty useita toimia kilpailukyvyn kasvattamiseksi, mutta työtä tällä saralla riittää. Terveysalan kasvustrategian alla on perustettu useita osaamiskeskuksia mutta niiden toiminta on lähtenyt hitaasti käyntiin. Elpymisrahalla voimme vauhdittaa ja vahvistaa osaamiskeskusten toimintaa.

Lisäksi on huolehdittava, että kaikki tulossa oleva lainsäädäntö on mahdollistavaa ja esteitä purkavaa. Meidän on osattava aktiivisesti kertoa Suomen tarjoamista tutkimusmahdollisuuksista sinne, missä investointipäätökset tehdään.

Viime kädessä Suomessa tehtävästä tutkimustyöstä hyötyjä on aina suomalainen potilas. Tutkimusten ja innovaatioiden kautta syntyy uusia, entistä vaikuttavampia hoitoja. Niillä parannetaan ihmisten työ- ja toimintakykyä, tuodaan hoitoja sairauksiin ja luodaan elämänlaatua.