Apteekeista voi vuodenvaihteen jälkeen ostaa kalliita reseptilääkkeitä kerralla isomman määrän, jotta asiakkaan vuosiomavastuu täyttyy kerralla.

Tällä pyritään helpottamaan yli tuhat euroa pakkaukselta maksavien lääkkeiden hankintaa.

Tähän asti kalliita reseptilääkkeitä on voinut hankkia korvattuna vain kuukauden annoksen kerrallaan. Käytännöllä on pyritty vähentämään lääkehävikkiä, mutta samalla se on johtanut siihen, että tyyriitä perus- tai erityiskorvattavia lääkkeitä käyttävä on joutunut maksamaan huomattavia summia enemmän vuosiomavastuuta ennen kuin on voinut hakea lisäkorvausta Kelalta.

Summat ovat nousseet jopa satoihin euroihin.

Nyt näiden asiakkaiden asemaa pyritään helpottamaan poikkeusmenettelyllä, jossa apteekista voidaankin toimittaa ensimmäisellä asiointikerralla lääkemäärä, joka riittää juuri ja juuri vuosiomavastuun ylittymiseen.

Kun vuosiomavastuu täyttyy kertaostolla, pystyy apteekki hyvittämään korvauksen vuosiomavastuun ylittävästä osuudesta suoraan asiakkaalle.

Poikkeusmenettely ei koske lääkehoidon aloitusta. Tällöin apteekista toimitetaan kerralla vain kuukauden tarvetta vastaava määrä lääkettä.

Myöhemminkään apteekki ei toimita yli kolmen kuukauden tarvetta ylittävää lääkemäärää.

Poikkeusmenettelyn edellytyksenä on lisäksi se, että asiakas maksaa itse omavastuun.

Lääkekulujen vuosiomavastuu eli niin kutsuttu lääkekatto on ensi vuonna edelleen 605,13 euroa.

Lääkeostojen ylitettyä tämän rajan asiakas maksaa lääkekorvausten piiriin kuuluvista lääkkeistä enää ostokertakohtaisen omavastuun, joka on 2,50 euroa per lääke.

Lääkekorvauksissa on käytössä myös 50 euron alkuomavastuu, eli lääkekorvauksia voi saada vasta, kun on maksanut 50 euroa korvattavista reseptilääkkeistään.