Lääkejakelija Oriolan tänään keskiviikkona alkavien yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on toiminnan tehostaminen.

Neuvottelujen kohteena on yhteensä noin 3 500 työntekijää molemmissa toimintamaissa Suomessa ja Ruotsissa.

Suunnitellut toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi johtaisivat arviolta enintään 90 tehtävän vähennystarpeeseen. Tämä tarkoittaisi noin 4–6 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Yt-neuvottelut aloitetaan toimintojen tehostamiseksi ja uudelleen organisoimisen jatkamiseksi.

– Aloitimme helmikuussa 20by20 Excellence -ohjelman saavuttaaksemme 20 miljoonan euron säästöt vuotuisiin kustannuksiin vuoden 2018 kustannustasoon verrattuna. Käymme osana ohjelmaa systemaattisesti läpi kaikki konsernin toiminnot ja resurssit. Olemme edelleen jatkaneet organisaation uudistamista, jonka tavoitteena on tehostaa toimintaa ja vastata tiukentuneeseen kilpailutilanteeseen. Tämän prosessin aikana arvioimme myös tarpeen Ruotsin apteekkiverkoston rakenteen muokkaamiselle, kertoo toimitusjohtaja Robert Andersson.

Yt-neuvottelut koskevat kaikkia työntekijöitä pois lukien tuotantotyöntekijät ja taloushallinnon organisaation työntekijät molemmissa toimintamaissa sekä henkilöstöpalveluiden apteekkihenkilökunta Suomessa.

Oriola ilmoitti aamulla, että se muuttaa ohjeistustaan tälle vuodelle. Se arvioi jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton laskevan vuoden 2018 tasosta.