Vaihdettiin korona-kuulumisia taannoin puhelimessa 80-vuotiaan sukulaiseni kanssa. Eristys ei kauheasti mieltä painanut, puolison haudalla sentään pääsee käymään. Ruokahuollosta huolehtii lähellä asuva tyttärenpoika. Harmia aiheutti lähinnä lääkitys, miten korona-karanteeniin määrätty saa lisää lääkkeitä sitten kun ne loppuvat.

Lähetin puhelun jälkeen sähköpostia paikalliseen apteekkiin ja kysyin miten onnistuisi koronaeristetyn yksin asuvan vanhanrouvan reseptilääkkeiden saanti. Apteekkari soitti muutaman minuutin päästä, että he vievät lääkkeet asiakkaalle kotiin. Ystävällistä ja nopeaa. Sellaista palvelua, jota todella arvostaa.

Ikäihmiset eivät kyseenalaista lääkäreiden auktoriteettia.

Sukulaisen kanssa tuli puheeksi myös lääkityksen syy, perusterve kun piti olla. Seurasi selvitys kolmesta eri verenpainelääkkeestä, jotka oli määrätty kolmekymmentä vuotta sitten. Milloin lääkäri on arvioinut viimeksi niitä kaikkia tarvittavan? No kai se oli silloin viisikymmenvuotistarkastuksessa. Siitä pitäen reseptit on vain uusittu vuosi toisensa jälkeen.

Niin ikään jo kolmekymmentä vuotta sitten emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä piti ansiokkaasti yllä yhteiskunnallista keskustelua siitä, että vanhuksia liikalääkitään. Siivoamattomista lääkelistoista seuraa kaatumisia, sekavuuttakin ja vastaavasti siivoaminen voi parantaa iäkkään toimintakykyä merkittävästi. Tätä taustaa vasten oli harmillista lukea väitöstutkimuksesta, että lääkehaitat vievät vanhuksen usein sairaalaan. Edelleen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 65-vuotiaiden erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä Oulun seudun yhteispäivystyksessä vuonna 2014. Noin 23 prosenttia tutkituista sairaalakäynneistä johtui suoraan tai epäsuorasti lääkehaitasta.

Lääkehaitat vievät vanhuksen usein sairaalaan. Edelleen.

Vain 40 prosenttia ikääntyneiden lääkehaitoista tunnistettiin päivystyksessä. Tulokset yllättivät tutkimuksen tehneen kokeneen proviisorikin.

Lääkitysturvallisuuden ongelmat vaikuttavat rakenteellisilta, joihin yksittäisen ammattilaisen on vaikea vaikuttaa. Onkin hyvä, että STM: vuoden 2021 potilasturvallisuustavoitteisiin on kirjattu potilas- ja asiakasturvallisuuden integrointi osaksi palvelujärjestelmän kehittämistä.

Myös STM:n asettaman Iäkkäiden palvelujen uudistamisen työryhmän työn tuloksia saataneen lähiaikoina ja ikäohjelma käynnistettyä. Työryhmä on tarkastellut muun muassa henkilöstön määrää, osaamista ja kohdentamista sekä osaajien tarvetta ja hoidon laadun varmistamiseen liittyviä tekijöitä.

Ikäihmiset eivät kyseenalaista lääkäreiden auktoriteettia. Ei kahdeksankymppinen sukulaisenikaan, vaikka muuten on terävä. Jos on lääkkeitä määrätty, niin niitä syödään, kunnes lääkäri toisin määrää.