Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä työryhmän linjaus on hyvä ja perusteltu. Soten hallintorakenteen uudistamisessa ja käynnistämisessä on valtava työ ja aikataulu sen toteuttamiselle on äärimmäisen tiukka.

”Parlamentaarisen työryhmän yksimieliselle esitykselle on olemassa vahvat perustelut, joita myös LPY toi valmisteluvaiheessa esille. Jos tässä yhteydessä olisi yritetty toteuttaa myös terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistus, olisi ilmeisenä vaarana ollut kaaos. Nyt se vältetään”, toteaa LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen tiedotteessa.

Tolonen muistuttaa, että puutteistaan huolimatta Kelan kautta maksettavat yksityisen sairaanhoidon korvaukset, sava-korvaukset, ovat yhteiskunnan kannalta kustannustehokas tapa parantaa terveyspalveluiden saatavuutta.

”Kuten parlamentaarinen työryhmä esittää, monikanavarahoitukseen voidaan sava-korvausten osalta palata vasta silloin, kun hyvinvointialueiden toiminta on saatu kunnolla käyntiin.”

LPY:ssä kanta on, että rahoitusjärjestelmää uudistettaessa pitää huolehtia siitä, että myös palvelujärjestelmän rahoitusratkaisut tukevat osaltaan sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Tolosen mukaan terveydenhuollon rahoitusjärjestelmää on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Siinä on otettava huomioon myös EU:n potilasdirektiivin oikeaan implementointiin liittyvät haasteet. Rahoituksen osittaisilla muutoksilla voidaan vaarantaa soten tavoitteiden toteutuminen.

”Rahoitusjärjestelmän uudistuksen valmistelu täytyy tehdä huolella ja sidosryhmiä laajasti kuullen. Suunniteltavien muutosten vaikutukset pitää arvioida tarkasti jo valmisteluvaiheessa”, Tolonen toteaa.

Lue seuraavaksi: