Lapin aluehallintovirasto vaatii Rovaniemen kaupunkia parantamaan perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä, joka ei ole lainmukaisella tasolla.

Aluehallintovirasto sai vuoden 2018 aikana useita ilmoituksia, joiden mukaan Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollossa ei ole saanut lääkäriaikoja kiireetöntä hoitoa varten. Ilmoitusten mukaan vastaanottoaikoja ei ole ollut varattavissa kahden tai kolmen kuukauden päähän.

Rovaniemen kaupunginhallitus on antanut aluehallintovirastolle tilanteesta kaksi selvitystä. Niistä käy ilmi muun muassa, että hoidon saatavuutta on vaikeuttanut lääkärivaje. Selvitysten perusteella pääsyä lääkärin vastaanotolle on pyritty parantamaan, mutta se ei edelleenkään toteudu lainmukaisesti.

Aluehallintovirasto kiinnittää Rovaniemen kaupungin huomiota siihen, että perusterveydenhuollossa lääkärin vastaanotolle tulee päästä kolmen kuukauden sisällä hoitotarpeen arvioinnista. Rovaniemen kaupunkia kehotetaan parantamaan ajanvarauksen ja lääkärinvastaanoton tilannetta. Tarvittaessa kaupungin on järjestettävä potilaan hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta. Kaupungin on myös huolehdittava siitä, että potilastietojärjestelmistä saatavat hoitoon pääsyä kuvaavat tiedot ovat asianmukaisia ja saatavilla järjestelmistä.

Rovaniemen kaupunginhallituksen on annettava Lapin aluehallintovirastolle 13.12.2019 mennessä selvityksensä toimenpiteistä, joilla hoitoon pääsyn tilannetta on ryhdytty parantamaan.

Aiemmin syksyllä aluehallintovirasto huomautti Rovaniemeä siitä, että kaupungin on parannettava ajoterveyslausuntojen saatavuutta.

Lapin aluehallintovirasto sai elokuussa 2018 kantelun Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollon toiminnasta. Kantelun mukaan Rovaniemellä terveyskeskuksesta tai -asemalta ei ole saanut vastaanottoaikaa ajoterveyteen liittyvää lausuntoa varten, vaan lausuntoa tarvitsevia on ohjattu hakeutumaan yksityislääkärin vastaanotolle. Kantelun mukaan ajanvarauksesta on kerrottu, että terveyskeskuksen lääkärille ei ole saatavilla vapaita aikoja.

Aluehallintovirasto velvoitti kaupungin hallintoylilääkärin huolehtimaan siitä, että kaupungin perusterveydenhuollossa on saatavilla vastaanottoaikoja ajoterveyslausuntoja tarvitseville asukkaille. Hallintoylilääkärin on annettava 13.12.2019 mennessä selvityksensä toimenpiteistä, joilla vastaanottoaikojen saatavuutta on ryhdytty parantamaan.