Lääkärit Tupakkaa Vastaan (DAT) -verkosto vaatii, että tupakasta vieroituspalvelujen käytännön järjestämisen tulee selvästi näkyä kirjattuna velvoitteena sosiaali- ja terveysministeriön Palveluvalikoimaneuvoston Palkon suosituksessa.

Suosituksen kohderyhmänä tulee olla terveyskeskuksia ja sairaaloita sekä työterveyspalveluja järjestävät tahot.

DAT myös haluaa, että kaikki sairauskohtaiset Käypä hoito -suositukset, joissa tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käyttö on todettu riskitekijänä, tulee nostaa esille myös Palkon suosituksessa.

DAT-verkoston mielestä nikotiiniriippuvuus tulisi myös kirjata tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttäjien sairauskertomukseen ICD-10 koodilla, koska päivittäisen pakkokäytön syy on nikotiiniriippuvuus.

Palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kesäkuussa alustavasti suositusluonnoksen ”Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikunnan aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi”.

Suositusluonnoksen mukaan ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvän elintapamuutoksen tukemisessa vaikuttaviksi todetut menetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

DAT-verkoston mielestä tämän Palko-suosituksen tulee olla tupakka- ja nikotiinituotteiden vieroituspalvelujen järjestämistä koskeva ohjaava valtakunnallinen suositus.

Tänään perjantaina vietetään Savuton Suomi -päivää.

Lue lisää: