Uuden, laajan ruotsalaistutkimuksen mukaan nuuskan käyttö lisää merkittävästi riskiä kuolleisuuteen, sydän- ja verisuonitauteihin ja syöpään. Tutkimukseen osallistui 169 103 miestä kahdeksasta eri tutkimuskeskuksesta.

Tutkimukseen hyväksyttiin henkilöt, jotka olivat käyttäneet nuuskaa, mutta ei muita tupakkatuotteita. Otanta-aikana oli vuodet 1978–2010.

Savuttomia nikotiinia sisältäviä tuotteita on enenevissä määrin käytössä meillä ja maailmalla. Tupakkateollisuus on tähän asti mainostanut nuuskaa, sähkösavukkeita ja muita höyrystettäviä tupakkatuotteita elimistölle vähemmän vaarallisina tuotteina kuin perinteistä tupakkaa.

Tämä niin sanottu harm reduction -ajattelu on jo asiantuntijajärjestöissä hylätty, DAT muistuttaa tiedotteessaan. Se toistaa erehdyttävästi samaa markkinointikeinoa, millä kevytsavukkeiden haitalliset terveysvaikutukset naamioitiin huijaamalla ja koukuttamalla käyttäjiä.

Nyt julkaistu laaja ruotsalaistutkimus osoittaa sen, mitä on jo aiemmin eläinkokeissa osoitettu. Monet ihmisillä havaitut tupakan haitat on osoitettu eläimillä antamalla niille pelkästään nikotiinia.

Nikotiinia sisältävien tuotteiden, kuten nuuskan käytön vähentämiseksi pitäisi suoraviivaisesti puuttua, DAT vaatii.

Ehkäisy-, äitiys– ja lastenneuvolakäynneillä tulee kertoa, että nikotiinin vaikutukset sikiössä ovat erilaiset ja merkittävästi haitallisemmat kuin aikuisessa elimistössä. Nikotiini kulkeutuu helposti istukan läpi sikiöön. Nikotiinin ja kotiniinin pitoisuudet sikiön verenkierrossa saattavat olla suuremmat kuin äidin verenkierrossa, ja verenkierron mukana ne kulkeutuvat kaikkiin sikiön kehittyviin elimiin.

Sikiön altistuminen nikotiinille lisää riskiä nikotiiniriippuvuuden syntymiselle myöhemmin. Sekä naisten että miesten nikotiinialtistus vaikuttaa hedelmällisyyteen ja lasten saantiin.

Kiistatta lisää tutkimustietoa nikotiinialtistuksen kokonaismääristä sairauksien ilmaantuvuuteen tarvitaan, DAT painottaa. Hyöty-haitta-keskustelut nikotiinia sisältävien tuotteiden osalta ovat terveydenhuollon kohtaamisissa avainasemassa, osana lopettamispäätökseen kypsymistä ja lopettamisen tukea.

DATin mukaan onkin ensiarvoisen tärkeää, että nuoret eivät koskaan alkaisi tupakoida tai käyttää nikotiinia sisältäviä tuotteita. Nuoria tulee kaikin keinoin tukea kohti savutonta ja nikotiinitonta elämää.