Oulun yliopiston koordinoimassa MEDigi-hankkeessa työstetty suositus esittelee yhteensä kaksitoista lääketieteen peruskoulutukseen sisällytettävää e-health-aihealuetta. Näitä ovat muun muassa potilastietojärjestelmät, kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä sekä tietoturvaan liittyvät asiat.

”Tavoitteena on integroida sähköisten terveydenhuollon palveluiden opetus pysyväksi osaksi lääkärikoulutusta ja myös yhtenäistää opetuksen sisältöjä valtakunnallisesti. Tällä halutaan varmistaa valmistuvan lääkärin riittävä e-health-osaaminen työelämään siirryttäessä”, suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Timo Tuovinen Oulun yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Sähköisistä terveydenhuollon palveluista on tullut arkinen osa terveydenhuoltoa. Esimerkkejä terveyspalveluiden digitalisoitumisesta ovat etävastaanotot, sähköinen resepti, nettiterapiat ja erilaiset hyvinvointia edistävät sovellukset. Palveluista hyötyvät sekä potilaat että heitä hoitavat ammattilaiset.

”Koulutuksella voimme lisätä tulevien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osaamista ja myös saada heitä entistä vahvemmin mukaan esimerkiksi potilastietojärjestelmien kehitykseen ja käyttöönottoon”, Oulun yliopiston tietojärjestelmätutkimuksen työelämäprofessori ja MEDigi hankkeen johtaja Jarmo Reponen kertoo.

Opetussisältöjä pilotoitiin Oulun yliopistossa lääketieteen viidennen vuosikurssin opiskelijoiden e-health-teemapäivässä viime keväänä, ja pilotista saatiin rohkaisevaa palautetta. Opiskelijat kokivat teemojen soveltuvan hyvin lääkärikoulutukseen.

Suosituksen laatineessa asiantuntijaryhmässä oli edustus Suomen jokaisesta lääketieteellisestä tiedekunnasta. Seuraavaksi työryhmän tavoitteena on määritellä e-health-opetuksen kansalliset osaamistavoitteet ja kehittää arviointimenetelmät osaamisen mittaamiseen.

MEDigi-hankkeen tavoitteena on lääketieteen alojen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa.

Hankkeessa laadittu valtakunnallinen suositus on julkaistu uusimassa Duodecim-lehdessä.