Tammikuussa 2021 toimintansa aloittavan Keski-Suomen Sairaala Novan leikkaussalit on suunniteltu virtuaalitodellisuutta hyödyntäen. Suunnittelussa on ollut tiiviisti mukana tilojen tulevia käyttäjiä, kuten anestesiologeja. Sairaalan suunnitteluprosessista kertoo tiedotteessaan Sailab.

Sairaala Novan leikkaussaleja suunniteltaessa anestesialääkärit käyttivät virtuaalitodellisuuteen pohjautuvaa mallia leikkaussalista.

– Virtuaalitodellisuudessa oli mahdollista muun muassa säätää seinämonitorien korkoasemia ja laitteiden sijainteja. Tilojen tulevat käyttäjät arvioivat, kuinka laitteistot kannattaisi järjestää, jotta ne mahdollisimman hyvin tukisivat lääkäreiden ja hoitajien työtä, kertoo Mediq Suomi Oy:n projektipäällikkö Ari Maaninen tiedotteessa.

Kun tiloja mallinnetaan virtuaalitodellisuudessa ennen rakentamista, suunnitteluvirheiden määrä vähenee.

Työn haastavuutta lisäävät vaativat potilaat.

Virtuaalitodellisuudessa voi esimerkiksi varmistaa, että kaikista tärkeistä työasennoista on hyvä näkyvyys tarvittaviin monitoreihin.

– Lääkärit tahtovat työskennellä ympäristössä, joka tarjoaa haasteita ja onnistumisia. Työn haastavuutta lisäävät vaativat potilaat, joita hoidetaan vain hyvää hoitoa tukevissa tiloissa. Mitä kehittyneempää teknologiaa käytetään, sitä parempia hoitotuloksia on myös odotettavissa. Niin kutsutuissa muuntojoustavissa tiloissa uuden teknologian voi ottaa käyttöön nopeasti, Maaninen sanoo.

Muuntojoustavia hoitotiloja on helppo muokata toiminnan ja tarpeiden muuttuessa. Esimerkiksi leikkaussaleja on mahdollista suunnitella niin, että niiden laitteistoa voidaan siirrellä ja vaihtaa ilman suuria remonttitarpeita. Muuntojoustaviin ratkaisuihin kuuluvat esimerkiksi seinäelementit, joiden siirtely onnistuu vaivattomasti tilankäyttöön liittyvien tarpeiden muuttuessa.

Helposti muokattavat tilat mahdollistavat uuden terveysteknologian nopeamman käyttöönoton, mikä on potilaiden edun mukaista.

Lisäksi terveydenhuollossa ollaan siirtymässä yhä enemmän ajattelutapaan, joka painottaa sairauksien ennaltaehkäisemistä ja terveyden ylläpitämistä. Tämän vuoksi myös terveydenhuoltoon liittyvien tilojen on hyvä joustaa muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Muuntojoustavuuskonsepti on lähtöisin Euroopasta. Tilojen helppo muunneltavuus edistää kestävää kehitystä pidentämällä hoitotilojen elinkaarta.