Lääkäreiden stressaantuminen jatkaa kasvuaan, kertoo THL.

Stressin syy on tietojärjestelmien toimimattomuus sekä jatkuvat muutokset järjestelmissä. Lääkäreiden kokemaa kuormitusta on mitattu vuosina 2006, 2010 ja 2015. Jokaisella mittausjaksolla lääkärit kertoivat kokevansa tietojärjestelmiin liittyvää stressiä yhä enemmän.

Eniten stressitasot ovat lisääntyneet perusterveydenhuollossa. Sairaaloissa kuormituksen kasvu saatiin pysäytettyä vuosien 2010 ja 2015 välillä.

Lääkärien stressaantumisen suuntaus on erittäin huolestuttava, ja tietojärjestelmien kehittämisessä tarvitaan käyttäjien parempaa huomioimista.

- Näyttää siltä, että nykyiset potilastietojärjestelmät ovat liian monimutkaisia. Kuormitus kasaantuu, kun täytyy opetella uusia järjestelmiä ja päivityksiä ennen kuin on ehditty tottua vanhoihin. Stressiä lisäsi muut kuormittavat tekijät kuten esimerkiksi johtamisvelvoitteet, päivystys tai kiire, THL:n tutkimuspäällikkö Tarja Heponiemi toteaa tiedotteessa.

Lääkärien kokemaa stressiä ja kuormittumista tutkittiin osana Työsuojelurahaston rahoittamaa Digityö ja stressi -hanketta sekä Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Cope-hanketta. Vastaukset saatiin Lääkärien työolot ja terveys -kyselyiden kautta.