Fimea panostaa loppuvuoden aikana lääkkeiden saatavuushäiriöistä tiedottamiseen lääkkeitä määrääville terveydenhuollon ammattilaisille.

Fimea uusii verkkosivuillaan olevan lääkehaun. Kerättyä dataa on myös tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää laajemmin, kun saatavuushäiriötiedot ovat käytettävämmässä muodossa.

Lääkevalmisteiden saatavuushäiriöt tulevat jatkossa lääkehaussa näkyväksi, jos haetulla lääkevalmisteella on parhaillaan saatavuushäiriö.

Suoran linkin takaa pääsee myös saatavuushäiriötä koskeviin tarkempiin tietoihin, kuten häiriön arvioituun kestoon.

Saatavuushäiriöitä käsittelevälle sivulle tulee lisäksi oma hakukone, jonka avulla voi etsiä tiettyjä tuotteita tai vaikuttavia aineita ja niihin liittyviä saatavuustietoja. Kehitysprojektin on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa.

Lokakuun alusta alkaen myyntiluvanhaltijat saavat käyttöönsä uudet ilmoittamislomakkeet, joilla ne voivat ilmoittaa saatavuushäiriöistä Fimealle.

Muutoksissa on otettu huomioon myyntiluvanhaltijoiden saatavuushäiriöilmoittamisen käytäntöjä yhdenmukaistavat ohjeet, jotka EU:n lääkevalvontaviranomaiset ovat yhteistyössä suunnitelleet.

Fimea julkaisee tällä hetkellä vastaanottamansa myyntiluvanhaltijan ilmoitukset tilapäisistä saatavuushäiriöistä verkkosivuillaan pdf-muodossa.

Saatavuushäiriölomakkeiden ja niiden liitetiedostojen julkaiseminen luetteloina verkkosivuilla lakkaa, kun uusi lääkehaku ja saatavuushäiriöhaku on saatu käyttöön.

Tarkemmat ohjeet myyntiluvan haltijoille täällä.

Lue myös:

Mikään lääkeryhmä ei ole säästynyt saatavuushäiriöiltä viime vuosina

Lääkkeiden saatavuusongelmat näkyvät apteekeissa päivittäin

Osa syöpälääkkeistä loppunut Suomesta