Eristyskeskus avattiin Lesboksella 6. toukokuuta terveydenhuollon järjestöjen, paikallisviranomaisten ja paikallisen sairaalan tuella. Eristyskeskus oli Lesboksella ainoa paikka, jonne covid-19-taudin oireista kärsivät ihmiset voitiin eristää ja jossa heidät voitiin hoitaa.

Koronan uhka. Morian pakolaisleirillä yli 15 000 pakolaista elää ahtaissa ja epähygienisissä oloissa. Lääkärit Ilman Rajoja varoittaa eristyskeskuksen sulkemisen vaikeuttavan huomattavasti tilannetta, mikäli koronavirusepidemia puhkeaa saarella. Ihab Abassi

Lääkärit Ilman Rajoja tuomitsee viranomaisten kykenemättömyyden mahdollistaa eristyskeskuksen toimimisen tilanteessa, jossa riski covid-19:n leviämisestä Morian pakolaisleirille on yhä olemassa. Leirillä yli 15 000 pakolaista elää ahtaissa ja epähygienisissä oloissa. Lääkärit Ilman Rajoja varoittaa eristyskeskuksen sulkemisen vaikeuttavan huomattavasti tilannetta, mikäli koronavirusepidemia puhkeaa saarella.

– Moriassa on käynnissä valtava ihmisarvon loukkaus, kun tuhansia ihmisiä on loukussa epäinhimillisissä oloissa, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toimintaa Kreikassa johtava Stephan Oberreit sanoo tiedotteessa.

– On käsittämätöntä, että paikallisviranomaiset pyrkivät estämään meitä tässä tilanteessa suojelemasta haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä.

Paikallisviranomaiset ovat 1. heinäkuuta alkaen määränneet eristyskeskukselle kaupunkisuunnittelusäännöksiin liittyviä sakkoja ja mahdollisia oikeustoimia. Tämä on tapahtunut siitäkin huolimatta, että eristyskeskus oli osa Kreikan siirtolaisministeriön valmiussuunnitelmaa ja tähtäsi covid-19:n leviämisen ehkäisemiseen Morian vastaanottokeskuksessa.

– Perustimme keskuksen juuri siksi, että julkinen terveydenhuoltojärjestelmä Lesboksella olisi yksinkertaisesti kyvytön vastaamaan siihen tuhoon, jota epidemia voisi Morian leirillä aiheuttaa. Tänään meidän oli vastentahtoisesti luovuttava koronaviruksen vastaisen työn keskeisestä osasta Morian leirillä.

Morian leirillä asuu noin 15 000 ihmistä. Heillä on hyvin vähän tilaa ja vain rajallisesti vettä ja saippuaa, mikä tekee fyysisen etäisyyden pitämisen ja säännöllisen käsienpesun mahdottomaksi. Yli 300 ikänsä tai kroonisten sairauksien vuoksi riskiryhmiin kuuluvaa ihmistä perheineen on loukussa näissä vaarallisissa oloissa. Lääkärit Ilman Rajoja vaatii edelleen kaikkien haavoittuvassa asemassa olevien ja covid-19-riskiryhmiin kuuluvien evakuointia Moriasta turvalliseen majoitukseen toisaalla.

– Tämä ei ole ensimmäinen – eikä varmasti viimeinenkään kerta – kun me ja muut humanitääriset järjestöt kohtaamme tämäntyyppisiä esteitä täyttäessämme niitä aukkoja, joita Euroopan ja Kreikan viranomaiset ovat jättäneet pakolaisten ja siirtolaisten tukemisessa, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön operaatioiden johtaja Bertand Perrochet sanoo.

– Viimeisen viiden vuoden aikana olemme nähneet rajoituspolitiikan aiheuttavan järkyttävää vahinkoa Kreikan saarilla loukussa oleville ihmisille. Meitä estetään vastaamasta kansanterveydelliseen uhkaan, jonka viranomaiset ovat laiminlyöneet.

Lääkärit Ilman Rajoja on valmis keskustelemaan Kreikan viranomaisten kanssa siitä, mitä covid-19-taudin riskin suhteen olisi tehtävä Morian pakolaisleirillä, samalla kun se jatkaa lasten hoitamista sekä seksuaali- ja ehkäisyneuvonnan ja mielenterveyspalveluiden tarjoamista leirillä.