Terveyskeskusten lääkärivaje on pienempi kuin koskaan 2000-luvulla.

Lääkäriliiton tutkimuksen mukaan vaje on 3,5 prosenttia kaikista lääkärin tehtävistä.

Esimerkiksi Satakunnan ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä oli kaikki lääkärintehtävät täytetty viime lokakuussa.

Pahin tilanne oli vuonna 2008, jolloin vaje oli 11 prosenttia.

Lääkäritilanne terveyskeskuksissa oli viime lokakuussa hieman parempi kuin vuotta aiemmin. Vakituisia lääkäreitä ja määräaikaisia sijaisia oli työssä noin sata enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kahdessa kolmasosassa terveyskeskuksista vajetta ei ollut lainkaan. Näiden terveyskeskusten alueella asuu lähes puolet väestöstä.

Viime lokakuussa noin joka viides terveyskeskuksen lääkäri oli sijainen. Juuri sijaiset ovat paremman työvoimatilanteen taustalla.

Vakituisia lääkäreitä oli työssä noin 2 500. Sijaistilanne terveyskeskuksissa on hyvä. Vuosittain valmistuu noin 600 uutta lääkäriä, joista käytännössä kaikki ovat yhdeksän kuukautta työssä terveyskeskuksissa suorittaessaan yleislääketieteen erityiskoulutusta.

Lääkärien vuokraamineneli ostopalvelu on vastaavasti vähentynyt. Työvoimaa ostopalveluna hankkivat useimmin pienet alle 20 000 asukkaan terveyskeskukset.

Lääkärin tehtävien ulkoistaminen on ollut myös laskusuunnassa. Lääkärintyötä oli ulkoistanut yhteensä 47 terveyskeskusta, joista 16 terveyskeskuksen koko lääkäritoiminnasta vastasi yritys.

Lääkärivaje oli korkein Vaasan sairaanhoitopiirissä ja samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, jolloin lääkärintehtäviä oli täyttämättä lähes 18 prosenttia.

Vaasan terveyskeskuksesta kerrotaan, että ruotsinkieliselle alueelle on vaikeaa löytää lääkäreitä. Lisäksi etäisyydet lääkärikoulutusta tarjoaviin yliopistoihin ovat pitkät.

Lääkäriliitto tutki terveyskeskusten lääkärin virkojen ja tehtävien täyttöä lokakuussa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, KT Kuntatyönantajien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Tutkimuksen tiedot kerättiin postikyselynä terveyskeskusten johtavilta lääkäreiltä. Tiedot saatiin kaikista Suomen terveyskeskuksista, joita oli yhteensä 161.