LPY:n mukaan Kelan hallinnoima sairausvakuutuskorvausjärjestelmä on kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaava ja kustannustehokas ratkaisu.

”Lääkärikäyntien sekä tutkimusten ja hoidon korvaustason huomattava aleneminen on toki heikentänyt järjestelmän vaikuttavuutta, mutta se on silti edelleen perusteltu. Korvausjärjestelmää on koko ajan myös kehitetty muun muassa ottamalla käyttöön toimintaa sujuvoittava suorakorvausmenettely niin hoitojen, matkojen kuin lääkkeiden korvaamisessa, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo tiedotteessa.

Marinin hallituksen tavoitteena on ns. monikanavarahoituksen purkaminen sote-uudistuksen yhteydessä. Vaihtoehtoja tavoitteen saavuttamiselle valmistelleet virkamiestyöryhmät julkaisivat selvitysraporttinsa juhannuksen alla.

LPY kritisoi valmistelutyöryhmien toimeksiannon suppeutta. Virkamiesten tehtävänä oli pelkästään selvittää erilaisia vaihtoehtoja monikanavarahoituksen purkamiselle – ei sen kehittämiselle.

”Onko sairausvakuutusjärjestelmän lakkauttamisesta tullut itseisarvo siitä riippumatta, millaista haittaa se aiheuttaisi ja tukisiko se sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista?”.

Parlamentaarinen komitea avainroolissa

LPY esittää, että sote-uudistuksen jatkovalmistelussa rahoitusjärjestelmän kehittämis- ja muutostarpeita täytyy arvioida monipuolisemmin kuin virkamiestyöryhmille toimeksiantorajausten myötä annettiin mahdollisuus tehdä.

”Jatkovalmistelusta vastuun ottavan parlamentaarisen komitean pitää arvioida soten rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeita kokonaisuutena. Tavoitteeksi on asetettava se, että myös palvelujärjestelmän rahoitus tukee parhaalla mahdollisella tavalla sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista”, Partanen toteaa.

Sote-uudistus on erittäin laaja kokonaisuus. Sen toimeenpanossa ja hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisessä on valtava työ. Aikataulu on erittäin tiukka ilman rahoitusjärjestelmän uudistamistakin.

”Sairausvakuutusjärjestelmän kautta rahoitettavien korvausten, kuten hoidot, matkat, lääkkeet ja kuntoutus, perusteellista remonttia ei kannata toteuttaa ennen kuin hyvinvointialueet ovat kunnolla toiminnassa. Soten rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistamiseen on edellytyksiä aikaisintaan vuoden 2026 alusta”, Partanen arvioi.