Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ehdottaa, että EU:n elpymisrahaston rahoituksesta kohdennetaan merkittävä osa sote-palveluiden digitalisaatiokehityksen edistämiseen.

Yhdistys perustelee ehdotustaan sillä, että terveyspalvelualoilla on Suomessa otettu koronakriisin aikana suuri digiloikka, eikä se olisi ollut mahdollista, ellei valmiuksia digiloikan tekemiseen olisi luotu sekä julkisella että yksityisellä sektorilla yli vuosikymmenen ajan.

Kanta-palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto ovat vaatineet merkittäviä investointeja sekä valtiolta että alan yksityisiltä ja julkisilta palveluntuottajilta, muistuttaa LPY. Yhdistys kyseenalaistaakin vallalla olevan käytännön, että investointien lisäksi Kanta-palveluista kerätään käyttömaksuja terveysalan toimijoilta: kunnilta, valtiolta, yksityisiltä terveyspalveluntuottajilta ja apteekeilta.

"Kyseisten käyttömaksujen kerääminen yhteiskunnan perusinfrastruktuuriin kuuluvista palveluista ei ole tarkoituksenmukaista. Emmehän kerää käyttömaksuja valtateistäkään tai verohallinnon tietopalveluiden käytöstä” sanoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen tiedotteessa.

LPY vaatii, että sosiaali- ja terveysalojen valtakunnallisten tietoverkkojen käyttökustannukset katetaan valtion budjetista eikä alan toimijoilta kerättävillä erillisillä käyttömaksuilla. Tämä pitäisi yhdistyksen mukaan tapahtua viimeistään silloin, kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy pois kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Emmehän kerää käyttömaksuja valtateistäkään.

Sote-palvelujen tietojärjestelmien ja -varantojen kehittämiseksi tehtäviin investointeihin kannattaisi LPY:n mukaan hyödyntää vuosina 2021−2023 EU:n elpymisvälineestä saatavaa rahoitusta. Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on sote-aloille varattu 400 miljoonaa euroa.

”Kanta-palveluiden kehittämis- ja laajentamisinvestoinnit sekä niiden käyttökustannukset soveltuvat hyvin Suomen kestävän kasvun ohjelman piiriin – ja ne voidaan rahoittaa kokonaisuudessaan sieltä vuosina 2022−2023. Tällöin ei tarvitsisi lainkaan kerätä epätarkoituksenmukaisia käyttömaksuja alan toimijoilta”, esittää Partanen.

LPY kertoi kantansa lausuntokierroksella, joka STM:llä on käynnissä valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksuja koskevasta asetusluonnoksesta .

Lausunnolla olevassa asetusluonnoksessa esitetään, että sote-tietojärjestelmien käyttömaksuja peritään terveyspalveluntuottajilta ja apteekeilta myös vuosina 2022 ja 2023 pääpiirteissään samoin perustein kuin tähänkin saakka. Esimerkiksi yksityisen sektorin toimijoiden käyttömaksut perustuvat tuotettujen sähköisten lääkemääräysten määrään ja kuntien maksuosuudet niiden asukasmäärään.