Verenpainetauti, selkäsärky ja ylähengitystieinfektiot olivat yleisimmät käyntisyyt avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolla myös vuonna 2020, kertoo THL. Kaikkiaan avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolle tehtiin 4,9 miljoonaa käyntiä.

Yksittäisistä kirjatuista diagnooseista kyynärvarren murtuma aiheutti edellisvuoden tavoin eniten käyntejä asiakasta kohti vuonna 2020, keskimäärin 1,6.

Koronavirusinfektio (ICD 10-luokitus: U07.1) kirjattiin diagnoosiksi noin 3 000 avosairaanhoidon lääkärin vastaanottokäynnillä. Koronaepäily (ICD 10-luokitus: U07.2) kirjattiin diagnoosiksi yli 10 800 avosairaanhoidon vastaanottokäynnillä vuonna 2020.

Jos henkilöllä todetaan koronavirustartunta koronavirustestillä (PCR- tai antigeenitesti), lääkäri käyttää kirjaamisessa diagnoosikoodia U07.1. Potilaalle ei kirjata diagnoosia U07.1, jos testitulos on negatiivinen.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan avosairaanhoidon vastaanottokäyntejä oli 4,3 miljoonaa vuonna 2020. Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy oli yleisin käyntisyy hoitajan vastaanotolla. Tähän sisältyvät esimerkiksi rokotuskäynnit.

Moni lääkäri jättää diagnoosin kirjaamatta

Diagnoosien kirjaamisessa oli merkittäviä puutteita noin 11 prosentissa terveyskeskuksista. Näissä lääkäri oli kirjannut diagnoosin alle 30 prosentissa avosairaanhoidon vastaanottokäynneistä.

Noin 11 prosentissa terveyskeskuksista lääkäri oli kirjannut diagnoosin alle 30 prosentissa avosairaanhoidon vastaanottokäynneistä. Vajaassa viidenneksessä terveyskeskuksista lääkäri oli kirjannut diagnoosin yli 85 prosentissa käynneistä.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottokäynneillä käyntisyy oli kirjattu 59 prosentissa käynneistä (63 % vuonna 2019).

Kirjauskattavuudessa on alueellista vaihtelua, ja suuremmissa terveyskeskuksissa kirjaaminen on usein kattavampaa. Aktiivisimpien kirjaajien joukossa on myös pieniä terveyskeskuksia.

Kokonaisuutena perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanottokäyntien syiden kirjauskattavuus ei ole kuitenkaan noussut kahteen edelliseen vuoteen nähden.

Heikko kirjaamiskattavuus heikentää tilastojen sekä niiden pohjalta tehtyjen päätösten laatua. Tarkka ja kattava kirjaaminen tuo tehoa terveyskeskusten toiminnan seurantaan ja tutkimukseen.

Lue myös: