Elämäntavat sairastuttavat yhä useamman suomalaisen aiempaa nuorempina. Lääketieteen tohtori, LähiTapiolan terveyspalveluiden johtaja Jani Tikkanen kannustaa suomalaisia tarkastelemaan ja muuttamaan omia elintapojaan armollisesti, sillä pienet muutokset onnistuvat helpoimmin pysyvästi. Täysremontin sijaan pienilläkin muutoksilla voi tutkitusti lisätä terveitä elinvuosia ja omaa hyvinvointia.

– On olemassa runsaasti tieteellistä näyttöä siitä, että esimerkiksi viiden prosentin eli keskimäärin muutaman kilon painonpudotus laskee merkittävästi sairastumisriskiä syöpäsairauksiin ja useisiin kroonisiin sairauksiin, kuten aikuistyypin diabetekseen. Terveelliset elintavat vähintään keski-iässä puolittavat dementiariskin, kertoo lääketieteen tohtori ja LähiTapiolan terveyspalveluiden johtaja Jani Tikkanen tiedotteessa.

Tikkanen kannustaa ihmisiä tekemään arjessaan pieniä muutoksia yksi elintapa kerrallaan, jotta muutoksista saataisiin mahdollisimman pysyviä ja terveydellisiä hyötyjä pitkällä aikavälillä.

Hän viittaa laajojen seurantatutkimusten meta-analyysiin, jossa on osoitettu, että vähintään neljää tervettä elintapaa noudattaneilla on miltei 70 prosenttia pienempi todennäköisyys menehtyä ennenaikaisesti kuin muilla. Terveiksi elintavoiksi on näissä yleisesti luokiteltu tupakoimattomuus, normaalipainoisuus, runsas kasvisten saanti, säännöllinen liikunta ja maltillinen alkoholin käyttö.

Tutkijat ovat myös laskeneet, että kaikkia terveellisiä elintapoja noudattaneiden riski vastaa jopa 14 vuotta nuoremman ihmisen kalenteri-ikää.

Tikkasen mukaan tutkimustiedot osoittavat, että jopa kolmannes syöpäsairauksista voitaisiin ehkäistä liikunnallisella elämäntavalla ja painonhallinnalla, puhumattakaan siitä, millainen vaikutus saataisiin sydän- ja verisuonisairauksien ja aikuistyypin diabeteksen ennaltaehkäisyyn.

– On lukemattomia kertoja osoitettu eri aineistoilla, että liikkumattomuus ja ylipaino sekä päihteet ylipäätänsä ovat itsenäisiä riskitekijöitä ennenaikaiselle menehtymiselle. Siksi näihin muutamaan yksinkertaiseen ja hyvin arkiseen asiaan olisi kiinnitettävä huomiota niin väestö- kuin yksilötasollakin.

Tikkanen nostaa esiin kansanterveyden kannalta huolestuttavana piirteenä lisääntyvän ylipainon. Yli 30-vuotiaista enää vain neljännes on normaalipainoisia. FinTerveys 2017 -tutkimuksessa yli 30-vuotiaista miehistä 72 prosenttia ja naisista 63 prosenttia oli vähintään ylipainoisia. Miehistä 26 prosenttia ja naisista 28 prosenttia oli lihavia eli heidän painoindeksinsä oli yli 30.

– Ylipainon yleistyminen yhdessä liikkumattomuuden kanssa on kenties huolestuttavin trendi kaikissa länsimaissa. On myös hyvin todennäköistä, että ihmiset tarvitsevat näihin asioihin erilaista tukea kuin mitä perusterveydenhuoltojärjestelmämme pystyy nyt tarjoamaan, Tikkanen toteaa.

Ylipaino altistaa lukuisille sairauksille ja ongelmille, kuten diabetekselle, verenpainetaudille, lapsettomuudelle, uniapnealle ja rasvamaksalle, sekä erilaisille tuki- ja liikuntaelinvaivoille.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi MAKSUTTA, klikkaa tästä.