Lääkärin ei enää tarvitse tehdä tartuntatauti-ilmoitusta covid-19-tartunnasta, kertoo THL.

Lääkärin tartuntatauti-ilmoituksella tähän asti saadut tiedot kerätään jatkossa yhdistämällä tartuntatautirekisterin tieto positiivisesta laboratoriolöydöksestä Hilmon, Avohilmon ja Väestötietojärjestelmän tietokantoihin.

Lääkärin ilmoituksista luopuminen ei vähennä varmistettujen koronatapauksien määrää, sillä tartuntatautirekisteri on aikaisemmin yhdistänyt samasta henkilöstä tehdyn laboratorion ja lääkärin tekemän ilmoituksen. Muutoksen avulla pyritään vähentämään tartuntatauti-ilmoitusten tekemisestä lääkäreille aiheutuvaa kuormitusta.

Pääsääntöisesti lääkärin ja hammaslääkärin on tehtävä ilmoitus epäilemästään tai toteamastaan yleisvaarallisesta ja valvottavasta tartuntatautitapauksesta THL:lle. Yleisvaaralliset tartuntataudit on lueteltu tartuntataudeista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Asetukseen tehdyn uusimman muutoksen myötä lääkärin tartuntatauti-ilmoituksesta on luovuttu covid-19-tartunnan osalta. Muutos astui voimaan 21.1.2022. Covid-19 on silti yhä yleisvaarallisten tartuntatautien listalla.

Laboratoriot tekevät edelleen ilmoituksen PCR- tai antigeenitestillä varmistetuista covid-19-tapauksista.

Lue seuraavaksi: