Lääkäriliiton mielestä koronarokotusjärjestystä koskevien päätösten pitää perustua lääketieteellisiin ja epidemiologisiin arvioihin tartuntariskistä, riskistä saada vakava sairauden muoto ja epidemian leviämisen estämisestä. Rokottaminen tulee jatkossakin toteuttaa niin, että yhdenvertaisuus toteutuu ja rokotuksista saadaan mahdollisimman suuri terveyshyöty.

Lääkäriliiton mielestä rokotusjärjestyksen määrittelyjen tulee olla mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä. Tällaisen tehtävän hoitaminen edellyttää riippumatonta asiantuntemusta.

Liiton mukaan Suomen paras asiantuntemus rokotusjärjestyksestä päättämiseen on Kansallisella rokotusasiantuntijaryhmällä ja muilla tartuntatautien asiantuntijoilla. Näille tahoille tulee antaa työrauha asian valmisteluun, liitto vaatii.

Terveydenhuollon henkilöstöstä rokotteen ovat jo saaneet ne, jotka ovat välittömästi tekemisissä covid-19:n kanssa. Suurin osa henkilöstöstä on rokottamatta.

Tulkinnat rokottamistarpeen laajuudesta ovat vaihdelleet eri toimintayksiköissä, mikä Lääkäriliiton mukaan pahimmillaan voi johtaa ongelmiin terveydenhuollon toimivuudessa. Erityisen hankalaksi tilanne saattaa ajautua lomakaudella, kun sijaistukset käyvät välttämättömiksi. Terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi kriittisimmissä tehtävissä toimivien ammattilaisten rokottaminen on turvattava, liitto vaatii.