terveyskeskusten lääkäritilanteessa ei ole tapahtunut vuoden aikana oleellista muutosta, ilmenee Lääkäriliiton tekemästä Terveyskeskusten lääkäritilanne 2017 -tutkimuksesta.

Lokakuussa oli täyttämättä 188,5 lääkärin tehtävää, joten lääkärivaje oli 4,8 prosenttia. Vuoteen 2016 verrattuna vaje on hieman kasvanut.

– Lääkärivaje on alle viisi prosenttia, joten olemme edelleen erittäin hyvässä tilanteessa. Laskeva trendi on kestänyt pitkään, eikä muutos edellisestä vuodesta kertone trendin muutoksesta, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen tiedotteessa.

Lääkärivaje vaihtelee alueellisesti vuosittain. Suurin vaje oli tutkimuspäivänä Kainuussa, Itä-Savossa, Vaasassa ja Etelä-Savossa.

Sijaisilla hoidettujen vakanssien osuus on kasvanut terveyskeskuksissa huomattavasti kymmenessä vuodessa. Nykyään joka viides vakansseista hoidetaan sijaisilla.

– Järjestelmän toimivuuden kannalta olisi tärkeää, että terveyskeskuksissa olisi siellä pitkään työskennelleitä, kokeneita lääkäreitä ja sitä myöten pitkäaikaisia potilas–lääkäri-hoitosuhteita, sanoo Pärnänen.

Huolimatta mediassakin esiintyneistä epäilyksistä, ulkoistusten määrä ei ole juuri kasvanut. Laajamittaista yksityisen sektorin ryntäystä perusterveydenhuoltoon ei ole siis tapahtunut ainakaan vielä.

Lääkäriliitto tutki terveyskeskusten lääkärin virkojen ja tehtävien täyttöä lokakuussa yhden päivän poikkileikkauksena. Tutkimus tehtiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, KT Kuntatyönantajien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Tutkimuksen tiedot kerättiin postikyselynä terveyskeskusten johtavilta lääkäreiltä. Tutkimukseen vastasivat kaikki Suomen 148 terveyskeskusta.