Lääkäriliitto on huolissaan siitä, että koronarokotteiden odotettua hitaamman saatavuuden vuoksi myös terveydenhuollon henkilöstön rokottaminen on hidastunut siten, että suurin osa henkilöstöstä on edelleen rokottamatta.

Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että terveydenhuollon henkilöstön helmikuussa keskeytetyt rokotukset jatkuvat.

Rokottamisella on Lääkäriliiton mukaan tärkeä rooli: se turvaa terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn ja kriisivalmiuden sekä hillitsee hoitovelan kasvua.

– Terveydenhuollon ja palvelujärjestelmän kantokyky voi romahtaa covid-19-taudin vuoksi kahdesta syystä. Toisaalta kriittisesti sairaita koronapotilaita voi tulla hoitoon niin paljon, ettei hoitokapasiteetti riitä ja toisaalta hoitavaa henkilökuntaa voi sairastua niin paljon, ettei normaaliakaan kapasiteettia voida ylläpitää, Lääkäriliitto sanoo tiedotteessa.

Terveydenhuollon henkilöstön rokottamista on siis jatkettava.

– Tätä esitti maaliskuun lopussa myös THL. Sen tekemän suosituksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotusten tulisi jatkua voimakkaan epidemian alueilla niissä henkilöstöryhmissä, joiden rokottaminen on tarpeen terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Lääkäriliiton mielestä kantokykyä arvioitaessa tulee huomioida myös työtehtäviin liittyvä kaksisuuntainen tartuntariski potilaan kanssa lähikontaktissa oltaessa sekä henkilöstön siirtyminen tehtävästä toiseen, kun epidemian mahdollinen kiihtyminen vaatii lisätyövoimaa koronapotilaita hoitaviin yksiköihin tai kesälomat aiheuttavat sijaisten tarvetta.

– Potilaan pitää voida luottaa siihen, että lääkärissä käynti on turvallista myös pandemian aikana. Lisäksi työntekijöille tulee tarjota mahdollisimman tehokkaat ja riittävät suojavarusteet kulloiseenkin työtehtävään liittyvän tartuntariskin perusteella, liitto tiedottaa.