Lääkäriliiton mielestä eutanasian tarve voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun palliatiivinen hoito ja saattohoito on saatu hyvälle tasolle. Liiton mukaan tämä merkitsee sitä, että palliatiivisen hoidon ja saattohoidon voimavaroja tulisi lisätä välittömästi. Myös henkilöstön koulutusta ja hoitojen saatavuutta on liiton mielestä välttämätöntä parantaa.

”Parannettavaa löytyy myös saattohoitoon osallistuvien omaisten asemassa. Saattohoitovapaasta olisi saatava taloudellinen korvaus”, sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki tiedotteessa.

Lääkäriliitto vastusti eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa mietintönsä tänään tiistaina jättäneessä elämän loppuvaiheen asiantuntijaryhmässä, jonka tarkoituksena oli selvittää lainsäädännölliset muutostarpeet liittyen elämän loppuvaiheen hoitoon, itsemääräämisoikeuteen, saattohoitoon ja eutanasiaan.

Kati Myllymäki sanoo eutanasian tarpeen heijastavan saattohoidon nykyisiä puutteita, joita löytyy hoidon saatavuudessa, resursseissa sekä henkilökunnan osaamisessa.

”Palliatiivinen hoito ja saattohoito on saatava kuntoon niin, että kaikilla on tasavertainen oikeus inhimilliseen ja hyvään elämän loppuvaiheen hoitoon. Eutanasialla ei saa ratkaista saattohoidon puutteita”, Myllymäki sanoo.

Lääkäriliitto pitää myös lääkäriavusteista itsemurhaa ongelmallisena, vaikka Suomen lainsäädännön mukaan itsemurha ei ole rikos eikä myöskään sen avustaminen.

”Lääkärin ammattieettinen velvollisuus suojella elämää ja lääkkeiden määräämistä koskevat rajoitukset ovat ristiriidassa kuoleman jouduttamisen kanssa”, Myllymäki sanoo.

Jos eutanasia tai lääkäriavusteinen itsemurha kuitenkin Suomessa sallitaan, niin Lääkäriliiton mielestä lääkäriä ei saa velvoittaa näihin toimenpiteisiin.

”Terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvasta on huolehdittava. Sääntöjen ja menettelytapojen on oltava erittäin selkeitä. Kaikissa maissa eutanasian jälkikäteisvalvonta ei ole ollut riittävää”, Myllymäki sanoo.