Lääkäriliitto katsoo, että itsenäinen etävastaanottotoiminta ilman senioritukea ei ole sopivaa lääkärin sijaisena toimiville lääketieteen opiskelijoille.

Lääkäriliitto kertoo, että liittoon on tullut kyselyjä lääketieteen kandidaattien mahdollisuudesta osallistua etävastaanottotoimintaan. Asiaa on osana etälääketieteen suosituksen päivitystä käsitelty liiton eri valiokunnissa ja muun muassa terveyspoliittisessa jaoksessa.

Liitto linjaa käymiensä keskustelujen ja liiton voimassa olevan suosituksen perusteella, että itsenäinen etävastaanottotoiminta ilman tosiasiallista ja välitöntä senioritukea ei ole lääketieteen kandidaateille sopivaa. Liiton mukaan etävastaanottotoiminta on yleensä hyvin itsenäistä toimintaa ilman ainakaan välitöntä seniorikonsultaatiomahdollisuutta. Etävastaanottotoiminta edellyttää riittävää osaamista ja kokemusta, ja soveltuu siten lääkäreille, joilla on esimerkiksi 3–5 vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen.

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen blogin mukaan lääketieteen opiskelijoille on tarjottu useilta eri palveluntarjoajilta mahdollisuutta työskennellä etävastaanotoilla. Blogin mukaan on myös tullut vastaan sääntöjä, joiden mukaan tietty prosentuaalinen osuus potilaskontakteista olisi hoidettava etänä. Blogissa on listattu kysymyksiä, joita sekä kandien että valmistuneiden lääkäreiden olisi hyvä pohtia ennen työsopimuksen allekirjoittamista.

Lääkäriliitto huomauttaa kannanotossaan, että lääketieteen kandidaatit eivät voi toimia itsenäisesti ilman tosiasiallista senioritukea. Heidän lääkärikoulutuksensa on kesken eikä heillä ole lainkaan tai vain hyvin vähän kokemusta lääkärin työstä, eikä heillä yleensä ole lääkärin sijaisena hoitamiinsa potilaisiin aiempaa hoitosuhdetta.

Mikäli etävastaanottotoiminnassa voidaan taata tosiasiallinen seniorituki ja potilas on mahdollista kutsua matalalla kynnyksellä vastaanotolle, voi etävastaanotto soveltua kandidaatille, liitto linjaa. Lisäksi tavanomainen ja vakiintunut laboratoriotulosten ja niiden johtopäätösten informoiminen tai vastaava toiminta esimerkiksi puhelimitse on edelleen mahdollista.