Terveydenhuollon taloudellinen kestävyys edellyttää priorisointia. Siinä on kyse rajallisten resurssien käyttämisestä mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti terveyshyötyä tuottaen. Priorisoinnin on perustuttava eettisesti hyväksyttäviin periaatteisiin, joissa korostuvat yhdenvertaisuus, hoidon tarve ja kustannusvaikuttavuus.

Priorisoinnin kehittämisestä on syytä käydä laajapohjaista ja avointa keskustelua, Lääkäriliiton valtuuskunnan kannanotossa todetaan.

Terveydenhuollon priorisoinnin nykyistä mallia ovat jo pidempään haastaneet potilaiden roolin vahvistuminen ja vaatimus lisätä valinnanvapautta. Asian tekee ajankohtaiseksi myös keskustelu potilasdirektiivin kansallisesta toimeenpanosta.

Potilasdirektiivin mukaan jokaisen jäsenmaan tulee määritellä terveydenhuollossaan noudatettava palveluvalikoima. Suomessa palveluvalikoiman määrittely on edennyt hitaasti.

Toteutuessaan sote-uudistus muuttaisi merkittävästi terveydenhuollon päätöksentekorakenteita. Silloin olisi ratkaistava, miten priorisointia koskevat päätökset toteutetaan tulevissa rakenteissa.

Uusilla digitaalisilla menetelmillä voidaan parantaa terveydenhuollon päätöksentekoa seuraamalla päätösten kustannusvaikuttavuutta ja tuotettua terveyshyötyä.

Priorisointipäätösten tekeminen on vaikeaa, ja se vaatii monenlaisten näkökulmien huomioimista. Siksi on välittömästi käynnistettävä laajapohjaisen konsensuskokouksen valmistelu siten, että kokous voitaisiin pitää jo vuonna 2022.

Lue seuraavaksi: