COVID-19-tautiin menehtyneiden lääkärien joukossa miesten tilanne on synkkä. Asiasta kirjoittavat anestesiologian erikoislääkäri Janne Aaltonen ja yleislääketieteen erikoislääkäri Eetu Salonen Lääkärilehden keskustelupalstalla.

Kiinalaisen julkaisemattoman katsauksen mukaan 5.4. mennessä maailmassa oli raportoitu 198 lääkärin menehtyneen koronavirusinfektioon. Kuolleiden keski-ikä oli 63 vuotta, ja noin 90 % oli miehiä.

Suomessa oli 13.4. mennessä kuollut kaksi työikäistä mieslääkäriä koronavirusinfektioon.

”Syystä tai toisesta mieslääkärit näyttävät olevan erityisen suuressa vaarassa. Pidämme todennäköisenä, että miessukupuoli on itsenäinen riskitekijä vakavalle koronavirusinfektiolle. Tämänhetkisten tietojen perusteella voitaneen pitää perusteltuna, ettei yli 55–60-vuotiaita mieslääkäreitä altistettaisi koronavirukselle. Nopeimmin altistumista saadaan vähennettyä vapaaehtoisilla työjärjestelyillä.”, lääkärit kirjoittavat.

Odotamme, että STM ja THL ottavat asiaan virallisesti kantaa mahdollisimman pian. Kannanoton pohjaksi tarvitaan avointa dataa näytteenotosta, infektoituneista, vakavasti sairastuneista ja kuolleista. Vain tällä tavalla voimme kohdentaa kuolleisuutta minimoivat toimenpiteet oikein.

THL:n mukaan Suomessa 12.4. mennessä varmistetuista koronapotilaista naisia oli 50,8 % ja miehiä 49,2 %. THL ei kuitenkaan kerro, millainen on näytteenoton sukupuolijakauma. Ohjeet painottavat näytteiden ottamista sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä, josta 90 % on naisia.

”Koronaviruspandemiassa vakavasti sairastuneiden ja menehtyneiden sukupuolijakaumaa on kummasteltu maaliskuun alkupäivistä lähtien. Tehohoitoon joutuneilla ero on huomattava.”

Suomessa tehohoitoon otetuista miehiä on ollut 70 %. Ruotsissa 12.4. tehohoidossa olleista 839 henkilöstä miehiä oli 75 %. Miehet ovat yliedustettuina kaikissa ikäryhmissä; osuus on suurin 50–59-vuotiaista, 79 %. Britanniassa tehohoitoon otetuista 3 883 COVID-19-potilaasta miehiä oli 72,5 %. Kuolleisuus on ollut suuri, keskimäärin 52 %, mutta miesten kuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin naisten: selviytyneistä naisia on ollut 54 % ja miehiä 46 %.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.