Lähes kaikki lääketieteelliset tiedekunnat ovat laittaneet tai laittamassa uusiksi opetussuunnitelmansa. Ensimmäisenä liikkeellä oli Oulu, jossa lääkäreitä on koulutettu uuden suunnitelman pohjalta syksystä 2011 alkaen.

– Uudistuksemme lähti siitä liikkeelle, että maailma on muuttunut ja tietoa on saatavissa kaikilla. Uudessa curriculumissa opiskelijoille pyritään antamaan työkalut hakea sekä evaluoida tietoa kriittisesti ja soveltaa sitä omaan kliiniseen työhönsä, koulutusohjelman johtaja Olli Vainio kertoo.

Helsingissä työn alla oleva uusi opetussuunnitelma lähtee myös siitä oletuksesta, että potilaat ovat ennen lääkärin vastaanotolle tuloaan jo ”googlettaneet” oireensa.

– Potilaat kävelevät sisään tietopankki mukanaan. Ennen vanhaan potilaat olivat tietoumpiossa. Ikävä kyllä kaikki potilaiden tieto ei ole validia, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen toteaa.

Helsingissä uudet lääkäreiksi opiskelevat saivat viime syksynä iPad-taulutietokoneet. Renkosen mukaan taulutietokoneiden käyttö opetuksessa on ollut huima menestys.

Facebook-lääkäreitä

Opiskelijat käyttävät myös Facebookia opiskeluissaan.

– Jokaisella ryhmällä on omat Facebook-sivunsa, joiden sisällä kommentoidaan, ei pelkästään opetuksen aikana, vaan myös opetuksen ulkopuolella kerätään tietoja ja kommunikoidaan siitä, Renkonen kertoo.

Tulevaisuuden ”Facebook-lääkäreiden” ei myöskään tarvitse osata ulkoa yhtä paljon tietoa kuin tämän päivän lääkäreiden. Renkosen mukaan ne ajat, jolloin opeteltiin muistilistoja hullun lailla ulkoa, ovat ohi.

– Nyt opiskelijat opiskelevat sellaiseen maailmaan, missä he oikeasti toimivat jatkossakin. Kun he työskentelevät sairaalalääkäreinä, niin heillä on iPad tai vastaava apparaatti taskussaan.

Helsingin lääkärikoulutusta on ajoittain moitittu liian vähäisestä panostuksesta perusterveydenhuollon tarpeisiin. Renkosen mukaan kritiikissä on voinut ollut perääkin. Jatkossa kritiikki on turhaa, sillä uusi opetussuunnitelma on suunniteltu nimenomaan perusterveydenhuollon lääkäritarpeisiin.

– Sote-uudistuksen myllerryksessä perusdogma on, että yliopiston perustehtävä on perusterveydenhuollon toimijoiden kouluttaminen, Renkonen toteaa.

Helsingissä suunnittelu lähti siitä, minkälainen tautikirjo on nykyään terveyskeskuspotilailla.

Tampereella suurin taitokeskus

Kliinisten kädentaitojen painotus lääkärikoulutuksessa on kasvanut selvästi kaikilla paikkakunnilla. Tietyillä mittareilla Tampere on ollut kehityksen etujoukoissa. Tampereella on tällä hetkellä Suomen suurin ns. taitokeskus, jossa opiskelijat voivat harjoitella erilaisia toimenpiteitä.

Ainakin fyysisten olosuhteiden osalta Tampere lisää etumatkaansa, sillä lääketieteen yksikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat sopineet rakentavansa uuden tuhannen neliön taitokeskuksen. Uudisrakennuksen on määrä olla valmiina vuonna 2016.

Uusissa tiloissa lääkärikoulutettavat, erikoislääkäreiksi opiskelevat ja ammattikorkean hoitajaopiskelijat opettelevat työssä vaadittavia taitoja sekä erikseen että yhdessä.

– Moniammatillisessa ryhmässä voi olla esimerkiksi lääkäri- ja sairaanhoito-opiskelija sekä ensihoidon erikoislääkäriksi opiskeleva. Tai sitten suuronnettomuusharjoitustilanteessa mukana voi olla traumatiimin johtava ortopedi, Tampereen yksikön johtaja Matti Lehto toteaa.

Moniammatillinen koulutus on lääkärikoulutuksen uusi trendi, johon panostetaan myös muissa Suomen tiedekunnissa. Turussa yliopisto, sairaanhoitopiiri ja ammattikorkea käyvät virallisia keskusteluja Tampereen kaltaisesta yhteisestä opetusrakennuksesta. Myös Oulussa viritellään vastaavaa yhteistyötä.

Prekliininen lyhenee

Kaikissa tiedekunnissa ollaan siirtämässä entistä enemmän kliinisiä opintoja prekliiniseen vaiheeseen. Yksi tärkeä syy on motivoida opiskelijoita lukemaan teoriaa, kun he näkevät teoriaopintojen merkityksen kliinisessä työssä.

– Esimerkiksi anatomiaopetuksessa radiologia osallistuu opetukseen. Kun opetellaan luita ja kyhmyjä, niin katsotaan myös röntgenkuvasta. Ja kun käydään aivostoa läpi, niin siinä vaiheessa jo tutustutaan kuvantamiseen, professori Juhani Nuutinen Itä-Suomen yliopistosta toteaa.

Oulussa uudet opiskelijat yhdistävät anatomian ja fysiologian opinnot kliiniseen työhön yleislääketieteen terveyskeskuskäynneillä.

– Terveyskeskuksissa heillä on tehtävänä tutkia esimerkiksi polvi, ja heitä opastetaan siihen jo heti ensimmäisenä vuotena, Vainio toteaa.