Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on huolissaan ihmisten oikeusturvan toteutumisesta oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten vähentämisen myötä. Laiho jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen ruumiinavausten määrän vähenemisen vaikutuksista ihmisten hoidon laatuun ja oikeusturvaan. Laiho lähetti asiasta tiedotteen medialle.

Lainsäädännössä kuolemansyyn selvittämisen menettelyt jakautuvat lääketieteelliseen ja oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen kuolemansyyn selvittämiseksi.

Valtion pitkän ajan tavoitteena on ollut oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrän vähentäminen. Se onkin toteutunut avausten laskun myötä. Vuonna 2007 oikeuslääketieteellisiä avauksia tehtiin 24 prosenttia kun vuonna 2017 niitä tehtiin enää 15,9 prosenttia kuolleista.

Samaan aikaan myös lääketieteellisten avausten määrä on selvästi vähentynyt. Vuonna 2007 lääketieteellisiä avauksia tehtiin 7,2 prosentille kun vuonna 2017 lääketieteellinen avaus tehtiin 4,3 prosentille kuolleista.

– Kuolemansyyn tutkinnan ja oikeustieteellisten ruumiinavausten vähentämiseen sisältyy kansalaisten oikeusturvaan riskejä samaan aikaan kun potilasvahinkoihin ja potilashoitoon liittyvät muistutukset ja myös todetut vahingot ovat kasvaneet. Avausten väheneminen heikentää myös kuolinsyytilastojen luotettavuutta, Laiho sanoo tiedotteessa.

Osa lääketieteellisten avausten määrän laskusta selittyy elinaikaisen diagnostiikan parantumisella.

– Edelleen avauksilla on oma tärkeä paikkansa kuolinsyyn selvityksessä sekä hoidon laadun, vaikuttavuuden ja koulutuksen osalta, sanoo Laiho.

Jos epäily potilasvahingosta tai henkirikoksesta herää vasta kuoleman jälkeen, käytännössä vain oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen kemiallisilla analyyseillä voidaan saada varmuutta asiaan.

– Vaikka ihminen olisi sairauksiensa takia kotihoidossa tai hoitolaitoksessa kuoleman saapuessa, on tärkeää, että olosuhdetiedot ja muut mahdolliset kuolemaan vaikuttavat syyt tulevat riittävällä tavalla huomioitua ja kynnystä oikeuslääketieteellisiin avauksiin ei pidetä liian korkeana, Laiho sanoo.

– Lääketieteellisten avausten osalta vaarana on taas avauksista tinkiminen kustannussyistä varsinkin, kun tiedämme kuntien ja sairaanhoitopiirien haastavan taloustilanteen.

Vuonna 2018 Suomessa kuoli 54 523 ihmistä. Heistä 8450 henkilölle suoritettiin oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus ja lääketieteellinen ruumiinavaus tehtiin 2153 henkilölle. Lain mukaan kuolinsyy on aina selvitettävä.