Lääkärikansanedustaja Mia Laiho (kok.) ihmettelee viime viikolla tiedotettua hankintaa, jossa valtio-omisteinen, lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava FinnHEMS osti ahvenanmaalaisen helikopteriyhtiö SHT:n.

Kauppasummaa ei julkistettu ja kaupan kerrotaan olevan ensiaskel FinnHEMSin omaan lentotoimintaan, jonka valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta on aiemmin linjannut tavoitteeksi taloudellisten ja toiminnallisten perusteiden pohjalta.

Lääkärihelikopteritoimintaa järjestää tällä hetkellä Finnhems Oy ja palvelut tuottaa kaksi yksityistä yritystä, SHT ja Babcock Air Ambulance.

Laiho on jättänyt yhdessä Pauli Kiurun (kok.) ja Paula Risikon (kok.) kanssa kaksi kirjallista kysymystä lääkärihelikoptereista. Ensimmäinen kirjallinen kysymys koskee hankinnan tilannetta ja suljetussa piirissä tehtyä valmistelua, ja toinen kirjallinen kysymys koskee helikoptereiden lääkintähenkilökunnan osaamisen ja saatavuuden turvaamista.

Kokoomusedustajat ihmettelevät onko lääkärihelikopterihankinnasta tehty oikeudellista, toiminnallista ja taloudellista riskikartoitusta ja jos on, niin miten sen tulokset ovat vaikuttaneet hankintaprosessiin.

Edustajien mukaan helikoptereiden tilanteesta ja hankinnoista on annettu julkisuuteen vain vähän tietoa, vaikka sitä on erikseen kysytty hallitukselta useammalla kirjallisella kysymyksellä. Julkisuuteen ei ole avattu toiminnan valtiollistamista puoltavia laskelmia ja sitä, miten kilpailuneutraliteetti toteutuu. Laihon tekemässä kirjallisessa kysymyksessä kysytäänkin suoraan, mihin päätös salata tietoja perustuu ja millä lakipykällä se katsotaan oikeutetuksi menettelyksi.

Aikataulu on kiireinen, sillä uuden operaattorin tulisi aloittaa toimintansa hankittavalla kalustolla jo tammikuussa 2022.

– Huolenaiheena on myös, miten turvata lääkintähenkilöstön saatavuus ja korkeatasoinen ammatillinen osaaminen, jos heidät eriytetään sairaanhoitopiireistä erilliseen yhtiöön. Osaavan ja riittävän henkilökunnan kannalta on tärkeää, että ensihoitajat ja lääkärit pysyvät osana muuta toimivaa ensihoitojärjestelmää. Se on tärkeää sekä henkilöstön osaamisen että sujuvien palveluketjujen ja kustannusten hallinnan kannalta, Laiho sanoo medioille lähettämässään tiedotteessa.

Laiho viittaa STM:n toimeksiantoraporttiin lääkärihelikopteritoiminnasta, jossa ehdotetaan, että erityisvastuualueet voisivat koota yhteisen niin sanotun lääkäripoolin eli esimerkiksi osakeyhtiön, jonka tehtävänä olisi järjestää ja tuottaa valtakunnallisesti FinnHEMS Oy:n lääkärihelikoptereille ensihoitolääkäripäivystys.

Edustajat muistuttavat, että uudistusten myötä myös Lapin alueen helikopteri on tärkeä säilyttää. Vaikka Lappi on harvaanasuttua seutua, ovat välimatkat pitkiä, maasto paikoin haasteellista ja väestömäärä sesonkiaikoina moninkertainen.

– Näin kalliissa ja mittavassa hankinnassa on tärkeää, että päätökset perustuvat riittäviin ja perusteellisiin riskiarvioihin ja kustannusanalyyseihin. Kun on kyse valtion rahoituksesta, valtion varojen käytön pitää olla mahdollisimman läpinäkyvää niin hankintaan, takauksiin, kustannuksiin ja toimintaan liittyen.